Avdelningschef för Järfällas äldreomsorg besökte RPG

Det var mycket folk och en mycket intresserad publik då RPG, Riksföreningen PensionärsGemenskap, möttes i Aspnäskyrkan i tisdags. Dagens huvudgäst var Järfälla kommuns avdelningschef för äldreomsorgen, Jenny Wilhelmsson, som hade mycket att berätta om sådant som rör livet då man börjar bli lite äldre.

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Läsardagen

Men hon var inte ensam på scenen. Sammankomsten inleddes med att Möjakvartetten, som för dagen var en kvintett, sjöng ett varierat program av sånger som till exempel "Min älskling du är som en ros" av vår nationalskald Taube, eller "Stad i ljus", och Abbalåten "Thank you for the music". Och det var Astrid Emanuelsson som presenterade de medverkande och hälsade alla välkomna.

Jenny Wilhelmsson hade mycket att berätta och öppnade också möjlighet för publiken att när som helst i sin framställning avbryta och ställa frågor.

Kan du berätta något som är nytt för i år och som blir till gagn för kommunens pensionärer?

– Det sker en statlig satsning på bemanning och kompetensutveckling inom äldreomsorgen. Det innebär att pengar och resurser ges till verksamheterna så att det blir fler som arbetar på våra äldreboenden och ger omsorg om de äldre. Det betyder ju en förbättring på flera sätt, säger Jenny Wilhelmsson.

– Utöver det har politikerna i Järfälla beslutat om att i vintertid erbjuda äldre personer broddar samt införa förenklad biståndshandläggning. Broddarna kommer att delas ut på våra mötesplatser och ske under hösten inför nästa vinter.

Om man tycker sig upptäcka att man har en granne som inte verkar må så bra, vad råder du oss att göra?

– Då tycker jag att man ska kontakta kommunens servicecenter 08-58028500 och informerar om personen. Du kan lämna informationen direkt till växelreceptionisten, och du behöver inte uppge ditt namn om du inte vill. Vi tar då kontakt och erbjuder stöd och hjälp utifrån behovet.

Du nämnde också något som går under benämningen Trygg hemgång?

– Det är riktigt. Under våren inför vi projektet Trygg hemgång vilket innebär att du som är äldre och som flyttar hem från sjukhusvistelse har möjlighet att få extra stöd av ett speciellt hemgångsteam. Syftet är att du ska känna dig trygg.

Om jag har en riktigt dålig sak som jag vill påtala, vad gör jag då, vem bryr sig?

– Vi bryr oss verkligen! Om du har information om hur vår verksamhet fungerar i vardagen, både det som inte fungerar men även det som är bra, vill vi gärna att du berättar det för oss som arbetar i äldreomsorgen. Det kan handla om det lilla eller det stora, allt är välkommet! Du kan skicka ett mejl eller ringa och berätta vad du vet, sa Jenny Wilhelmsson, innan hon tog emot en applåd från publiken.

Sammankomsten avslutades med att den för dagen förstärkta Möjakvartetten sjöng några varmt applåderade ytterligare sånger.

Annons
Annons