Daniel Alm gästade pingstförsamlingen i Södvik

Det var en ganska välfylld kyrka som samlades på söndagsförmiddagen då Daniel Alm, föreståndre för Pingst FFS (Fria församlingar i samverkan), gästade pingstförsamlingen i Södvik på Öland.

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Läsardagen

Det var Ingrid Olsson som var mötesledare och som i inledningen välkomnade både dagens gäst och gudstjänstbesökarna i gudstjänsten. Hon inbjöd också Seved Eriksson att leda parentationen efter Karl-Einar Vistrand, en av församlingens medlemmar som avlidit.

De musikaliska inslagen i gudstjänsten, förutom gemensam psalmsång ur pingtsrörelsens sångbok Segertoner, var Mixsångarna och ett sjungande duettpar Sören och Mildgerd Sternegård som valde att sjunga sången "Du är i goda händer", en sång ur Dan-Jacob Petersons rika repertoar.

Dagens gäst och predikant var alltså Daniel Alm. Han är 46 år och gift med Susanne, som också var med i Södvik. Paret har tre barn och Daniel Alm också föreståndare i Pingstkyrkan i Västerås. Han har varit föreståndare inom pingströrelsen i ett 20-tal år och kommer ursprungligen från Vetlanda.

I sin predikan framkom tydligt att han gärna poängterar pingströrelsens grundsatser så som de på Lewi Pethrus tid presenterades i Sverige. Han kunde också meddela att rörelsen internationellt är störst av de kristna rörelserna i världen och att den växer snabbt i Sydamerika, och han väntar sig att detta också ska börja ske i Europa.

– Vi måste komma ihåg att Gud inte har ångrat det han gjorde och som skildras i Apostlagärningarna kapitel två då han gav oss sin ande, poängterade Daniel Alm.

Sammankomsten avslutades med kyrkkaffe som kombinerades med en stund av information om Pingst FFS, där dagens gäst fick berätta om organisationen, arbetssätt och erfarenheter sedan starten. Församlingen i Södvik med sina cirka 40 medlemmar är inte medlem i organisationen, och flera ställde frågor.

Fotnot: Organisationen Pingst FFS kan sägas vara pingströrelsens samfund där man administrerar gemensamma intresseområden.

Skogsbränderna
Annons
Val 2018
Skogsbränderna
Annons