Lättare gå ur kyrkan än komma in igen

Danska biskopar tycker att det är onödigt svårt för folk som gått ur danska folkkyrkan att komma tillbaka som medlemmar igen. Onödigt med personliga samtal, menar de.

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Nyheter

"Meningslöst", säger danska biskopar om det faktum att det krävs samtal med den lokala kyrkoherden för att åter bli medlem i folkkyrkan. Det skriver Kristeligt Dagblad. För att bryta sitt medlemskap räcker det med att skicka ett mejl till den lokala prästen, men vill man sedan bli medlem igen är processen krångligare.

- Det är ironiskt att förfarandena inte är samma, säger en av kritikerna, biskopen av stiftet Haderslev, Niels Henrik Arendt.

- Det bör vara möjligt att ansluta sig till kyrkan på samma sätt som du kan välja bort den, via brev eller e-post. Ett samtal får inte blockera möjligheten att komma in i samhället igen, säger han till Kristeligt Dagblad.

Nyligen ändrade man på villkoren för att träda ur kyrkan. Tidigare krävdes ofta ett samtal med en präst, men nu räcker det alltså med ett mejl.

Även biskopen för Aarhus stift, Kjeld Holm är kritisk och tänker ta upp frågan med kyrkoministern.

- Jag har inte full uppbackning av alla biskopskollegor, men jag menar att vi måste betrakta människor som förnuftiga och myndiga vuxna som menar något när de vill gå med igen. Man frågar ju heller inte föräldrar om varför de vill döpa sina barn, säger han.

Kyrkoministern själv, Manu Sareen, har själv undrat över varför det är lättare att gå ur kyrkan än att komma in och diskuterar gärna frågan med de kritiska biskoparna.

 

 

 

Annons
Annons