Ayatollorna styr (S)kolpolitiken

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Ledare

Det är ayatollorna som styr den svenska skolpolitiken. Civilminister Ardalan Shekarabis personliga upplevelser från sin uppväxt i Iran, där pojkar och flickor skildes åt av en mur redan i förskoleåldern, är det som Socialdemokraterna tar som avstamp när de går till val på att stoppa LM Engströms gymnasium i Göteborg, med anor från 1900-talets början, Stefanskolan i Stockholm och Svenska kyrkans förskolor runt om i landet. Plus ett antal andra skolor, som drivs av kristna eller muslimska huvudmän, alldeles oavsett hur bra eller dåligt de fungerar.

Eller kommer förskolorna att klara sig? På den punkten är Shekarabi medvetet vag när han på direkt fråga från Dagen säger att Socialdemokraterna återkommer "med fler detaljer".

Nu är ju detta knappast någon detalj. För om det är problem med frivilligheten vid religiösa inslag i utbildningen i grundskolan och på gymnasiet– hur svårt är det då inte i förskolan? Ska tvååringarna kravla i väg från sångstunden när "Vi sätter oss i ringen" sjungs?

Shekarabi och regeringskollegan Anna Ekström har goda skäl att vara vaga. De anar att det folkliga stöd de påstår sig ha snabbt skulle erodera när det står klart för väljarna att mattan ska ryckas undan också för alla de förskolebarn som trivs i en miljö där kristna värderingar ger trygghet.

”Präster och imamer ska inte styra skolorna” upprepade Ekström och Shekarabi på presskonferensen. Skolans vuxna ska stå för kunskap och bildning, ingenting annat.

Att det skulle finnas en koppling mellan religion och bildning är ingen tanke som förefaller ha slagit ministrarna.

I stället hävdade Shekarabi att affärsidén bakom konfessionella friskolor är att öka segregationen i samhället. Sådana påståenden måste ledas i bevis om de ska ha något värde, annars blir de bara munväder. Av den varan finns det alldeles för mycket i diskussionen om de konfessionella skolorna. Nu behövs substans och hårda fakta.

Ekström och Shekarabi nämnde i förbigående att en utredning ska göras om vilken inverkan internationella konventioner kan ha. Sannolikheten är stor att planen stöter på patrull. ”Det är svårt att se hur ett förbud skulle kunna genomföras utan att bryta mot EU-rätten och Europakonventionen”, skriver juristen Hedvig Bernitz i katolska Signums senaste nummer efter en genomgång av vad som gäller både rätten att starta skola och rätten för föräldrar att välja utbildning för sina barn.

Så även om ministrarna låter kaxiga och säkra på att ha folket med sig är vägen lång till ett förbud mot konfessionella friskolor.

Och skulle ett sådant ändå bli verklighet är frågan vad som kommer i stället. Ett parallellt skolsystem, som förr i tiden i Sverige, där de som har pengar att betala med kan välja skolinriktning för sina barn medan alla andra lämnas åt sidan? Det låter inte direkt som en S-märkt önskedröm.

Detta är en text av en av Dagens ledarskribenter och är därmed ett uttryck för tidningens linje. Dagen är partipolitiskt obunden på kristen grund.
Down syndrom-dagen
Annons
Annons
Annons
Annons