Bara pengar löser inte vårdproblem

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Ledare

Regering och opposition är oense om mycket. Men det finns också områden där samstämmigheten är påfallande. Ett sådant handlar om polisen där alla partier är överens om att det behövs rejäla förstärkningar. Tävlingen gäller vem som vill vara mest generös och avsätta flest miljarder till fler poliser.

Pengar är inte allt. Det stora problemet är att alldeles för få vill arbeta som poliser. Redan verksamma personer lämnar yrket och alltför få söker sig till utbildningen.

Sjukvården är ett annat område där enigheten är stor om att det behövs åtgärder och om att det gynnsamma statsfinansiella läget bör utnyttjas för satsningar under 2018 och kommande år.

Ingen säger emot att vården inte mår bra utan dras med stora problem. Däremot går åsikterna isär om vilken medicin det är som patienten behöver och i vilka doser.

Det råder inte någon brist på konstruktiva uppslag, vare sig i regeringens budgetproposition eller i de budgetmotioner som hittills släppts av alliansparterna. Och om att det är åtgärder som får kosta är alla överens om.

En miljard till skärpt vårdgaranti och två miljarder till förbättrade förhållanden för de anställda, föreslår regeringen. 1,5 miljarder till fler läkare på vårdcentraler och nästan lika mycket till ökad tillgänglighet, önskar Liberalerna. 3 miljarder till primärvården, 2 miljarder till vårdplatsgaranti och en återinförd kömiljard är Kristdemokraternas bud. Centern vill för sin del satsa på bland annat en tillgänglighetsmiljard.

Men precis som när det gäller polisen är pengar inte allt. Var finns läkarna som vill jobba på vårdcentralerna?

Var finns de som tar sig an patienter med psykiska sjukdomar så att den välbehövliga förstärkningen av den psykiatriska vården kan genomföras? Var finns specialistsjuksköterskorna som gör det möjligt att öppna vårdplatser så att sjuka barn inte behöver få sin operation uppskjuten med kort varsel gång på gång? Var finns barnmorskorna som är helt nödvändiga om den förstärkning av förlossningsvården som alla är måna om inte bara blir ord på ett papper?

Sjukvårdens stora problem är primärt inte brist på pengar även om inget landsting tackar nej till att få del a statliga miljarder I stället handlar det om systemfel, inte bara ett utan flera, som byggts upp under lång tid.

Experimenten med hur vården ska organiseras har varit för många och förankringen hos dem som faktiskt vet vad det handlar om - läkare, sjuksköterskor och annan vårdpersonal – alldeles för dålig.

Därför behövs det mer än ökade ekonomiska medel. I budgetförslagen finns några lovande ansatser som förtjänar att utredas. Kristdemokraterna håller exempelvis fast vid sin tanke på ett kraftigt ökat statligt ansvar för den avancerade vården, något som skulle möjliggöra en större rättvisa och ett mindre mått av postkodlotteri för patienterna och ett effektivare utnyttjade av resurserna. Det är ingen mirakelkur som löser alla problem men det är ett spår som är väl värt att följa.

Detta är en text av en av Dagens ledarskribenter och är därmed ett uttryck för tidningens linje. Dagen är partipolitiskt obunden på kristen grund.
Val 2018
Skogsbränderna
Annons
alkohol i kyrkan
Annons