Dags för en ny flyktingamnesti

Att korta beslutstiden är viktigare än att jaga papperslösa

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Ledare

Polisen i Stockholm känner sig kränkt – för att de får kritik för hur de agerar mot papperslösa flyktingar (Metro 27 feb). De borde inte vara så känsliga för att arbetsmetoderna diskuteras.

Däremot kan de ha rätt i sak. Påståenden cirkulerar om att polisen går på personer enbart på grund av utländskt utseende. Enskilda vittnesbörd om detta kan inte viftas bort. Men om vi utgår från att polisen följer sina instruktioner, det vill säga bara kontrollerar identiteten hos dem som är misstänkta för brott, ska vi låta dem göra det. Att de som plankar in på tunnelbanan tvingas legitimera sig är i sin ordning.

En helt annan sak är om det omtalade Reva-projektet i sig är försvarbart. Det har kommit till för att regeringen har gett bland andra Migrationsverket och Polisen i uppdrag att intensifiera utvisningen av de personer som fått avslag på sin asylansökan.

Mot detta finns flera invändningar. Projektet tar ingen hänsyn till de många familjer där barnen – helt lagligt – gått flera år i skolan och rotat sig här.

I vissa fall är orsaken till att avvisningen inte kunnat genomföras att man inte hittat ett land som tar emot dem.

Är det bra att använda polisens och Migrationsverkets resurser till detta?

Det rör sig om maximalt 12 000 personer som är målgruppen, de flesta bor på Migrationsverkets boenden. Polisen har definitivt annan brottsbekämpning att lägga krut på. För Migrationsverkets del borde det vara prioriterat att minska beslutstiden, för att förhindra att den här situationen uppstår. Om människor ska avvisas från vårt land ska det ske så snabbt som möjligt. Raka och tydliga besked, och inte långa väntetider som riskerar att skapa förväntningar och som gör att människor rotar sig här.

Nu höjs allt fler röster för en amnesti för den här gruppen flyktingar. I en insändare i dagens tidning ställs kravet ”Ge amnesti åt utvisningshotade barnfamiljer!”, för familjernas skull och för att rensa i Migrationsverkets ansökningspärmar.

Debattsajten Dagens Seglora, med prästen och skribenten Helle Klein som ledande profil, har startat en namninsamlingskampanj i upprop mot Reva-projektet. På några dagar fick den 3 500 underskrifter. Helle Klein skriver att det är dags för ett nytt påskupprop för de papperslösa.

Påskuppropet drogs igång 2005 av Svenska kyrkans biskopar till förmån för en generösare flyktingpolitik. Det samlades in över 150 000 namn och medverkade till att regeringen beslutade om en partiell flyktingamnesti för knappt 17 000 personer.

Det är dags igen för en sådan amnesti. Det var humant att göra det 2005 och det är humant nu. Det är också ett klokare sätt att använda våra resurser. Den här gången kanske regeringen till och med kan komma på det själv, utan att kyrkor och andra organisationer behöver påpeka det.

Detta är en text av en av Dagens ledarskribenter och är därmed ett uttryck för tidningens linje. Dagen är partipolitiskt obunden på kristen grund.
Annons
Annons
Annons
Annons