Det finns ingen annan väg än kärlekens

Bergspredikan måste vara utgångspunkten i mötet med muslimer

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Ledare

Vilket förhållande har den kristna tron till islam? Och hur ska kristna förhålla sig till muslimer? Frågorna - som hänger nära samman utan att vara identiska - är inte nya. I själva verket har de snart 1 400 år på nacken. De har besvarats på radikalt olika sätt under århundradenas gång. I vår tid, liksom under tidigare epoker, saknas självklara och av alla accepterade svar.

Arbetet med det dokument som Dagen publicerar i dag pågick redan innan spridningen på webben av en kvalitetsmässig undermålig film gjort i syfte att provocera genom att förlöjliga Muhammed utlöste våldsamheter i muslimska länder. Vi varken anade eller önskade att det skulle få en så i ordets bokstavliga mening brinnande aktualitet.

Nu rullar utvecklingen på. Det franska satirmagasinet Charlie Hebdo häller fotogen på brasan genom att publicera karikatyrer av Mohammed. Dess redaktion är väl medveten om att de kommer att "chocka de som vill bli chockade".

Det är ingen vågad gissning att andra provokationer kommer att följa .

Det kan inte råda något tvivel om att ansvaret för våldsdåden till hundra procent ligger på dem som hetsar fram och utför dem. Plundring, skadegörelse och dödande kan aldrig ursäktas med att makthavare och/eller allmänhet känner sig kränkta därför att deras religion och dess centralgestalter utmålas i mindre smickrande dager. Det är så självklart att det inte borde behövas sägas.

Men lika självklart bör det vara att också den som provocerar fram en våldsam reaktion har ett ansvar för sina handlingar. Rätten till yttrandefrihet och till konstnärlig frihet är grundläggande i ett demokratiskt samhälle och behöver värnas i alla tänkbara sammanhang, alldeles oberoende av vilket syfte en text, ett konstverk eller ett uttalande har.

Men rättigheterna måste förvaltas med omsorg och eftertanke, inte utnyttjas till bristningsgränsen, om de ska kunna hävdas med kraft.

Att hänvisa till doktrinen om konsekvensneutralitet - vi publicerar vad vi vill och varken kan eller vill förutse vad det leder till - är inte hållbart när människoliv står på spel.

Ännu mindre hållbart är det när kristna pekar på alla de kränkningar av den kristna tron och av Jesus Kristus själv som de tvingas stå ut med och menar att det är ett argument för att muslimer måste lära sig att klara motsvarande attacker på islam och Muhammed. Det blir särskilt ologiskt om man samtidigt hävdar att de båda religionerna är varandra uteslutande eftersom de skiljer sig åt på grundläggande punkter.

En av alla dessa skillnader är nämligen det förhållningssätt som Jesus, men inte Muhammed, föreskriver för sina efterföljare. Hans ord i Bergspredikan är glasklara, när han upphäver den gamla regeln att hämnas, inte med övervåld men enligt principen "öga för öga och tand för tand". "Jag säger er: värj er inte mot det onda. Nej, om någon slår dig på högra kinden, så vänd också den andra mot honom." Den som letar efter motsvarande uppmaning i Koranen söker förgäves.

Och fortsättningen av Bergspredikan kan vara en utgångspunkt för att besvara den vidare frågan om hur jag som kristen bör förhålla mig till den muslim som visserligen erkänner Jesus som profet men som förnekar Kristus som Guds son och frälsare.

Det räcker inte, säger Jesus, med att som tidigare älska sin nästa - den som är som jag - och samtidigt hata fienden - den som är annorlunda. Hans omskakande påbud att i stället älska sina fiender och be för sina förföljare är lika ovedersägligt som svårt att leva upp till.

Verkliga kristna hatar inte muslimer, skriver Charismas förre chefredaktör J Lee Grady i veckans krönika, där han tar avstånd från Floridapastorn Terry Jones och hans budskap, fullt av hat mot "den andre", vare sig det handlar om muslimer eller homosexuella.

Gradys resonemang är värt att övervägas av den som efterlyser hårdare tag mot islam som religion och enskilda muslimer som religionsutövare: "Jag kommer aldrig att övertyga en muslim om hur unik Kristus är genom att göra ner islam eller håna Muhammed. Den obehagliga historien som medeltidens korståg utgör visar att det inte går att tvinga kristen tro på muslimska nationer. Gud kallar oss att älska muslimer, be för dem och visa dem medlidande. Vi måste lita på att den helige Ande öppnar deras hjärtan så att de ser vilken kärlek Jesus hyser till dem".

Detta är en text av en av Dagens ledarskribenter och är därmed ett uttryck för tidningens linje. Dagen är partipolitiskt obunden på kristen grund.
IT-skandalen på Transportstyrelsen
Annons
Annons
Annons
Annons