Det finns tid att göra om och att göra rätt

Helig vrede och experters kritik mot flyktingpolitiken måste tas på allvar.

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Ledare

”Dagens stora fråga: Vart tar de vägen?” Det var rubriken på en ledare på denna plats för drygt en månad sedan.

Frågan var retorisk redan då. Nu besvaras den dag efter dag i rapporteringen om umbäranden i Syrien, där den bräckliga vapenvilan ger en lika osäker som kortvarig andhämtning, om farofyllda färder över Medelhavet, om vidriga förhållanden i läger i Turkiet och Grekland och om desperata försök att forcera gränser för att ta sig norrut, som slås tillbaka med hjälp av tårgas.

Ingen kan undgå informationen om hur illa ställt det är. Vi ser, men vi vill inte veta. Vi värjer oss därför att sanningen är alltför outhärdlig och maktlösheten alltför förlamande.

Man kan tycka att det är märkligt att bilder som visar hur många tusen levande människor plågas och far illa upprör oss mindre än bilden av lille Alans döda kropp på den turkiska badstranden, den bild som utlöste en intensiv men kortvarig svallvåg av medkänsla så sent som för ett halvår sedan.

Eller kommer medmänskligheten att göra tydliga avtryck i de remissvar som nu arbetas fram på regeringens förslag om skärpta villkor i den svenska flyktingpolitiken, den lag som ska göra att vårt land placerar sig på humanitetens absoluta miniminivå? Och kommer regeringen i så fall att ta hänsyn till invändningarna? Eller åtminstone hörsamma protesterna från de motståndsfickor som finns också inom de egna leden?

I en intervju i torsdagens tidning talade Ulf Bjereld, statsvetarprofessor, ordförande i socialdemokratiska Tro och solidaritet och adjungerad ledamot i partiets verkställande utskott, om den ”heliga vrede” som han mött ute i landet mot regeringens planer.

Det är starka ord - och mitt i allt elände uppmuntrande.

Att hålla nere antalet asylsökande till ett minimum, att tvinga människor som flytt att leva i osäkerhet om sin framtid genom tillfälliga uppehållstillstånd och att förvägra familjer att återförenas - allt sådant strider inte bara mot kristen tros essens utan också mot den internationella solidaritet som varit ett av arbetarrörelsens adelsmärken. Det behöver uppenbarligen Stefan Löfven och hans ministrar påminnas om.

De regeringsmedlemmar som bär beteckningen MP är väl medvetna om att den väg som Sverige är i färd med att slå in på inte står i samklang med den politik Miljöpartiet har sagt sig vilja stå för och att motståndet är utbrett bland företrädare och gräsrötter. För deras del är frågan hur länge det är möjligt att stå ut. Eller, för att uttrycka det krasst, när bismaken på maktens köttgrytor blir outhärdligt bitter.

Kristdemokraterna behöver i dagens situation inte ta konkret politiskt ansvar. Men flyktingfrågan innebär stora utmaningar med spänningar som om de inte kan överbryggas kan bli förödande för partiets framtid .

När KDU-ordföranden Sara Skyttedal kallar asylrätten för en helig ko som måste slaktas är det inte förvånande att reaktionerna blir kraftfulla. Kommunalrådet Lennart Bondeson ger i sin debattartikel härintill uttryck för samma ”heliga vrede” som Ulf Bjereld talade om. I nöden - läs flyktingutmaningen - prövas inte bara vännen utan också de grundläggande värderingarna.

Protester från politiska meningsfränder eller - motståndare förtjänar att tas på allvar. Men regeringen måste också lyssna till varningsropen från experter som kan belägga vad de påstår med forskningsresultat.

I en debattartikel i Läkartidningen beskriver exempelvis en grupp läkare med ordföranden i Svenska föreningen för barn- och ungdomspsykiatri i spetsen hur ett antal vetenskapliga studier visar att just sådant som ovisshet i asylprocessen, långa väntetider och tillfälliga uppehållstillstånd ökar den psykiska ohälsan och försvårar integrationen. För att inte tala om de negativa effekterna av oro för den familj som man inte får återförenas med. Ökad sjuklighet och dito benägenhet till självmord kommer att bli följden om regeringens förslag går igenom, hävdar de.

Sådant får inte viftas bort. Ännu är det inte för sent för att göra om och göra rätt.

Detta är en text av en av Dagens ledarskribenter och är därmed ett uttryck för tidningens linje. Dagen är partipolitiskt obunden på kristen grund.

Kommentera artikeln

Du som kommenterar på Dagen.se måste ha ett Facebook-konto och följa våra regler.
Annons
Skogsbränderna
Annons