Elisabeth Sandlund: De ville göra rätt men det gick snett

Pensionssystemet behöver ses över i grunden.

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Ledare

Rubriken sattes spontant under pågående seminarium förra­ fredagen när de kristdemokratiska seniorerna bjudit in till diskussion med rubriken ”När pensionen inte räcker till” som ett förspel till partiets kommun- och landstingspolitiska dagar i Karlstad. Fokus i samtalet låg på de sämst ställda pensionärernas situation, de 153 500 kvinnor­ och 78 000 män som lever under EU:s fattigdomsgräns och vars pensioner inte räcker ens till livets nödtorft. Men rubriken täcker även andra aspekter på pensionssystemet och pensionärernas situation.

Ingen vill att människor som slitit och släpat ett helt liv ska drabbas av ekonomiska svårigheter under den ålderns höst som ofta varar i flera decennier.

Det vore en partipolitisk omöjlighet att hävda annat än att pensionärernas situation är viktig. Och det handlar inte bara om människokärlek utan också om taktik med tanke på att 65-plussarna utgör en fjärdedel av valmanskåren. Men trots att alla vill göra rätt är det mycket som gått snett.

Ett exempel är det jobbskatteavdrag som infördes efter valet 2006 i enlighet med Alliansens vallöfte. Intentionen var god: att det skulle löna sig bättre att arbeta än att ha sin försörjning på annat sätt.

Konsekvensen blev en orättvis situation för dem som lever på ”uppskjuten lön”, det vill säga pensioner, som såväl den borgerliga som den nuvarande regeringen försökt kompensera på olika sätt.

Inte heller den skattesänkning som aviseras i vårbudgeten ger mer än maximalt 200 kronor i månaden i plånboken. För den som lever på marginalen är det förvisso märkbart men knappast något som ändrar tillvaron. Några tecken på att pensionärsorganisationernas förhoppningar om ett kraftigt höjt bostadstillägg, som skulle underlätta för många äldre, går inte att skönja.

Ett annat, mer övergripande, exempel­ är existensen av ”Hemliga klubben”. Så kallas den blocköverskridande Pensionsgruppen som på riksdagens uppdrag har att vårda pensionssystemet.

Tanken när gruppen tillkom i samband med 1994 års pensionsöverenskommelse var återigen god. Pensionssystem måste­ vara bestående och villkoren förutsägbara under lång tid. Det duger inte med snabba förändringar i takt med politiska omkastningar och regeringsskiften.

Därför krävs enighet över blockgränserna, materialiserat genom överläggningar mellan representanter för de fyra borgerliga partierna och Socialdemokraterna, numera med Miljöpartiet i släptåg.

Enighet och vård av det bestående i all ära, men sådant har ett pris.

Gruppens överläggningar sker bakom lyckta dörrar och endast­ det man kommit överens om kommuniceras offentligt. Det bidrar till att en våt filt läggs över hela pensionsområdet, som tvärtom skulle behöva en grundläggande och intensiv diskussion med ideologiska förtecken. Ingen­ ska bli förvånad om en sådan­ leder fram till behovet av genomgripande förändringar.

Detta är en text av en av Dagens ledarskribenter och är därmed ett uttryck för tidningens linje. Dagen är partipolitiskt obunden på kristen grund.
Annons
Annons