Elisabeth Sandlund: Hög tid skrota äldrevårdsmyt

Statistik visar att hemmaboende multisjuka mår sämre, skriver Elisabeth Sandlund.

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Ledare

Nu är det dags att en gång för alla skrota uppfattningen om att gamla människor till varje pris vill bo kvar i sina hem hur skröpliga och ensamma de än blir. Det brådskar att hitta vägar framåt som omintetgör de negativa konsekvenserna av denna omhuldade myt som alldeles för länge har fått styra äldrepolitiken.

I en färsk rapport från Socialstyrelsen, som bygger på ett stort statistiskt material, konstateras att de gamla multisjuka personer som bor kvar hemma som grupp mår betydligt sämre än de som fått flytta in på äldreboende.

Det är utmärkt och efterlängtat att det som många äldre och deras anhöriga under lång tid vittnat om och som dessutom sunda förnuftet säger på detta vis klätts i siffror. Gripande berättelser om 90-plussare som vädjat om att få en plats på äldreboende för att bryta isoleringen men avvisats eftersom deras hjälpbehov bedöms kunna klaras med hemtjänst kan alltid avfärdas som "anekdotisk kunskap". Det är betydligt svårare att vifta bort statistik.

Folk behöver folk. Det är ett konstaterande som gäller gamla lika väl som yngre. Att få leva i gemenskap med andra tillför positiva värden. Oönskad ensamhet innebär, som Joakim Hagerius lyfte fram i sin ledarkrönika i tisdags, negativa hälsoeffekter. När ensamheten paras med den otrygghet det innebär att den omvårdnad man behöver utförs av en lång rad olika personer späs problemen på ytterligare.

Under de senaste decennierna har svensk äldreomsorg i form av gemenskapsfrämjande bostäder systematiskt rustats ned.

Delvis har det skett i god tro och av god vilja i den falska förvissningen att äldre inte vill "klumpas ihop" i kategoriboenden. Delvis har kostnadsaspekterna stått i förgrunden. Hemtjänst kostar också pengar men det är lätt att få för sig att det är en betydligt billigare lösning än att rusta upp eller bygga nya äldreboenden.

Nu krävs ett nytänkande. Det behövs ytterligare mellanformer med fler platser mellan kvarboende och det som med byråkratisk mångordighet benämns "särskilt vård- och omsorgsboende med heldygnsomsorg". Dit är det så svårt att kvalificera sig att många som får en plats är så nära livets slut att de inte längre förmår uppskatta den gemenskap som kunde ha gett dem ett längre och lyckligare liv om de fått flytta in i tid.

Kristdemokraterna föreslår en åldersrelaterad garanti så att alla som fyllt 85 år som vill ha äldreboende ska få sin önskan uppfylld utan att behoven först ska kartläggas. Det är ett steg i rätt riktning men det räcker inte.

Längtan efter gemenskap och behoven av trygghet och omvårdnad kan uppstå betydligt tidigare än vid en ålder som ligger över medellivslängden i Sverige.

Vad som krävs är en genomtänkt lösning för hela äldrepolitiken där valfriheten behålls men där nya möjligheter öppnas. Och det är bråttom. Nya årskullar knackar på dörren. Redan i år beräknas antalet personer som är äldre än 65 år överskrida tvåmiljonersgränsen. Om 30 år är en miljon svenskar, dubbelt så många som i dag, över 80 år.

Detta är en text av en av Dagens ledarskribenter och är därmed ett uttryck för tidningens linje. Dagen är partipolitiskt obunden på kristen grund.
Annons
Annons