Färre tillhöriga, fler medlemmar

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Ledare

Svenska kyrkan är en i grunden människovänlig organisation. Den har stor omtanke om de drygt 6 miljoner som fortfarande är kvar som medlemmar. Eller ”tillhöriga” som termen löd de första åren efter relationsförändringen till staten år 2000.

Kyrkans välvilja gäller även dem som valt att lämna kyrkan. Människor ska inte behöva känna sig ifrågasatta eller utmanade genom att få frågor om anledningen till att utträdesblanketten skickats in.

På den tiden som Svenska kyrkan var statskyrka var det till och med förbjudet, hävdas det. Nu får den lokala församlingen ta kontakt om den vill, en möjlighet som utnyttjas här och var, särskilt om det handlar om personer som under sin medlemstid visat ett engagemang för kyrkan.

2016 blev ett mörkt år i medlemsstatistiken och det är bra att Svenska kyrkan på central nivå analyserar siffrorna. Självfallet behöver varje organisation veta varför människor väljer att vara med eller att gå ur. Man kan gissa att undersökningen kommer att visa att det inte finns en enkel förklaring utan att det handlar om en mix av bland annat missnöje med kyrkans ställningstagande i ett eller annat ämne, upprördhet över avslöjad vidlyftighet i fråga om resor och representation och omsorg om den egna plånboken som gör att kyrkoavgiften känns som en mistlig kostnadspost.

Det är viktigt att kyrkan drar rätt slutsatser av resultatet och inte förleds att anpassa sig efter de medlemmar som hänger lösast.

Även de som stannade kvar 2016 kan mycket väl ta steget att gå ur 2017, kanske när röst­kortet till höstens kyrkoval dimper ner i brevlådan som en extra på­minnelse.

Januaris utträdessiffra på närmare 4 000 personer, dubbelt så många som snittet de senaste 13 åren, bådar i det avseendet inte gott. Eller också inträffar något 2018 eller 2019 som gör att de plötsligt får nog.

Svenska kyrkans stora utmaning är inte att till varje pris behålla motvilliga och ointresserade människor vars allt dominerande relation till kyrkan är att betala kyrkoavgiften.

Den verkliga utmaningen ligger i att förvandla så många ”tillhöriga” som möjligt till i ordets bibliska mening ”med-lemmar”, till lemmar i Kristi kropp med en levande relation inte bara till kyrkan som organisation utan till Jesus Kristus själv.

Den processen kräver en kyrka med gott självförtroende och stort fokus på det som är kyrkans första och största uppgift, att med kraft och tydlighet sprida evangelium både till dem som aldrig hört det glada budskapet tidigare och till dem som glömt vad det innebär.

En sådan kyrka behöver inte förskräckas även om antalet ”matrikelmedlemmar”, för att låna en av frikyrkans termer, fortsätter att sjunka. Den kommer att blomstra när engagemanget hos dem som verkligen vill vara med ökar. Och den kan, med nya förtecken, fortsätta att vara en folkkyrka av modernt snitt, som välkomnar var och en på varje persons egna villkor men som är tydlig med att kristen tro innebär förändring och förvandling.

Detta är en text av en av Dagens ledarskribenter och är därmed ett uttryck för tidningens linje. Dagen är partipolitiskt obunden på kristen grund.
Annons
Pastorn funnen död
Annons