Fem råd till vår nya ärkebiskop

Jackelén valdes inte tack vare eller trots att hon är kvinna, skriver Elisabeth Sandlund.

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Ledare

Ingen vit rök syntes stiga mot höstskyn från Kyrkokansliet i Uppsala vid 14-tiden på tisdagen. Svenska kyrkans ceremonier är betydligt mindre högtidliga än den romersk-katolskas.

Men att en ny ärkebiskop valts redan i första valomgången är en viktig händelse, som inte blir mindre anmärkningsvärd genom att Svenska kyrkan för första gången kommer att ledas av en kvinna. Så skulle det ha blivit förr eller senare och de som tycker att det var dags kan ha fog för den uppfattningen.

Nu har Antje Jackelén inte blivit vald vare sig tack vare eller trots sitt kön utan därför att majoriteten av de röstande anser att hon är bäst lämpad för ämbetet. Om de har rätt får framtiden utvisa.

Den nya ärkebiskopen är en kunnig teolog, en erfaren herde och en väletablerad röst i samhällsdebatten. Att ge henne råd för hur hon ska sköta sitt nya jobb kan anses förmätet. Men här kommer ändå fem punkter att tänka på.

1 Svenska kyrkan är i dag en splittrad organisation, där många präster, diakoner, andra anställda, förtroendevalda och engagerade lekmän är osäkra på och oroliga över framtiden, inte minst efter den process som lett fram till ärkebiskopsvalet.

Hos alla dem som står för den klassiska kristna tron, där svaret är givet på frågorna om Jesus är en bättre väg till Gud än Muhammed och om han i själva verket är den enda vägen, finns stort engagemang och mycket kraft. Den nya ärkebiskopen gör klokt i att sträcka ut en hand och ta vara på den energin.

2 Sverige är ett missionsfält, ett land som behöver återkristnas. Bland Svenska kyrkans 6,5 miljoner medlemmar och bland dem som står utanför finns många som inte har tillräcklig information om vad kristen tro är för att kunna ta ställning och säga sitt ja till Jesus Kristus.

Att sprida det glada budskapet på ett sätt som fungerar på 2010-talet måste vara en prioriterad uppgift.

3 Hur kyrkan är organiserad är i första hand en uppgift för de förtroendevalda i kyrkomötet. Men ärkebiskopen har möjlighet att stimulera nytänkande och uppmuntra experiment.

Börja med att försöka för- passa territorialprincipen till historiens skräpkammare och öppna dörren för fritt församlingsval.

4 Bygg broar till andra kristna samfund i Sverige och internationellt. Vi ska vara ett för att världen ska kunna tro, säger kyrkans herre.

Det gäller i högsta grad i vår tid. Religionsdialog är viktigt – men en sund och framåtsyftande ekumenik är mer väsentlig.

5 Låt Svenska kyrkan bli en ännu aktivare aktör i samhällsdebatten.

Ta chansen att finnas med i frågor som står högt på agendan och se till att ämnen som tenderar att komma bort när kortsiktigt tänkande dominerar placeras där.

Och gör det med en glasklar tydlighet om varför kyrkan tar sig ton och lägger sig i: Därför att varje individ har samma okränkbara människovärde eftersom vi alla är skapade till Guds avbild.

Detta är en text av en av Dagens ledarskribenter och är därmed ett uttryck för tidningens linje. Dagen är partipolitiskt obunden på kristen grund.
Annons
Annons