Frida Park: Ett slöjförbud räddar ingen

Både L och KD gör en lättvindig analys när de ropar på förbud utan att reflektera över vilka konsekvenser ett sådant skulle få.

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Ledare

Som en välorkestrerad kampanj höjs allt fler röster för att i lag förbjuda slöja. Bortser man från aktörer med rent rasistiska och islamofobiska drivkrafter finns det hos seriösa debattörer ofta ett gott syfte: att motverka åsikts- och religionsförtryck från islamistiskt håll.

Det är på sin plats att poängtera det allvarliga i att människor förtrycks, i vilket namn det vara må, och förnekas sina mänskliga fri- och rättigheter. Detta måste samhället kraftigt ta ställning emot, tydligt och konstruktivt.

Men få är exemplen där stater genom lagstiftning lyckats öka människors frihet genom att inskränka densamma. Det är att hoppa i galen tunna.

Det finns starka vittnesbörd om kvinnor som upplevt hedersförtryck. Men att utifrån enskilda berättelser formulera en generell lag att alla av kvinnligt kön som bär slöja per definition är utsatta för hedersförtryck låter sig inte göras.

Utan jämförelse i övrigt finns det ju de som fuskar med vård av sjukt barn. Borde inte vabb avskaffas då? Fast det är det ju få som vill driva. Inte ens Kristdemokratiska ungdomsförbundet.

Men i en uppseendeväckande debattartikel i Expressen kräver KDU ett förbud för heltäckande slöja i offentlig verksamhet eftersom det är “ovärdigt” och “strider mot vår kultur”.

Om alarmisterna kunde förmå sig att sansa sig något kan man ju ta del av forskning som tyder på att det är en mycket liten grupp kvinnor i den fria världen som anser att de tvingats till att bära slöja.

Men det mest förvånande är att företrädare för såväl L som KD gör en sådan lättvindig analys att man ropar på förbud utan att reflektera över vilka konsekvenser ett sådant skulle få för dem man önskar hjälpa ut ur ofrihet.

Ett förbud av slöja på barn i förskola kan göra att föräldrar tar sina barn ur förskolan. Likaså kan man tyvärr ana att de barn eller kvinnor som har allra störst behov av kontaktytor med samhället skulle kunna få sin frihet kringskuren än mer. På vilket sätt gagnar det utsatta kvinnor?

En inte lika allvarlig konsekvens av ett förbud mot heltäckande maskering, men likväl barockt, kan vi hämta från det sekulariserade och moderna Österrike där en man utklädd till haj tvingades klä av sig sin mask och böta. Man får något lättare att hålla sig för skratt när samma sak händer beslöjade kvinnor på öppen gata.

Svensken måste lära sig att leva med att det alltid kommer finnas sådana som väljer att leva på ett sätt som inte majoritetssamhället känner sig bekvämt med. Bara för att man ogillar vissa religiösa uttryck kan man inte börja ropa på polis.

Vi har valt ett samhälle där vi bejakar individens frihet att välja – då måste vi också tydligt visa på valmöjligheterna. Skolans demokratiska uppdrag att tydligt förmedla de individuella fri- och rättigheterna har sällan varit så viktigt. Om och om igen ska alla barn marineras i övertygelsen att de har rätt att tro, tänka och uttrycka vad de vill. Det är det oslagbart bästa sättet att arbeta emot förtryck.

Detta är en text av en av Dagens ledarskribenter och är därmed ett uttryck för tidningens linje. Dagen är partipolitiskt obunden på kristen grund.
Val 2018
Skogsbränderna
Annons
alkohol i kyrkan
Annons