Humaniteten lever i folkdjupet

Sunda reaktioner mot utvisningar till Afghanistan.

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Ledare

Det mullrar i leden. Människor i hela landet som i olika egenskaper har kommit i kontakt med ensamkommande flyktingungdomar från Afghanistan upprörs i sitt innersta. Det handlar om en frontalkrock mellan å ena sidan fyrkantiga byråkratiska principbeslut till följd av den cyniska svenska migrationspolitiken och, å den andra, unga människor av kött och blod, vars liv riskerar att slås i spillror.

Kristna reagerar. I församlingar runt om i landet har många lärt känna de pojkar det handlar om, sett deras ångest och oro men också deras ambition att skapa sig en ny framtid.

Om detta skrev Dagens förre publisher Daniel Grahn i fredags en debattartikel, som fått stor uppmärksamhet och många instämmanden.

Lärare reagerar. 300 av dem har undertecknat en debattartikel i Svenska Dagbladet. De sätter fingret på den ömma punkten när de skriver: ”För oss lärare är eleverna från Afghanistan inte siffror i statistiken eller alarmerande rubriker. De är unga människor som kanske för första gången i livet har fått en meningsfull, kontinuerlig och välorganiserad utbildning. De har skänkt oss ovärderlig glädje med sin hoppfulla inställning till det nya landet och sin vördnad för skolan.”

Vad säger det om Sverige när vi ger en 15-åring besked att han är välkommen till skolan där han förväntas lära sig svenska och ta till sig kunskap för framtiden men att han om tre år, när han fyller 18, kommer att skickas tillbaka till ett land i krig och kaos? Ett land där hans folkgrupp förföljs och där han inte har något nätverk eftersom familjen varit tvungen att fly till ett grannland?

Hur rimmar det med den barnkonvention som regeringen avser att göra till svensk lag?

Eller med arbetsuppgifterna för den nya myndighet som kulturminister Alice Bah Kuhnke häromdagen bad riksdagen att inrätta? Ambitionen att förstärka det rättsliga och institutionella skyddet för mänskliga rättigheter är det inget fel på. Men de vackra orden klingar falskt när samma regering behandlar minderåriga utan minsta hänsyn till deras rätt till skydd och säkerhet.

Upproren mot behandlingen av de afghanska ungdomarna är ett friskhetstecken. Det visar att humaniteten och människokärleken inte är utplånad ur de svenska folkdjupen, att personer som kommer i kontakt med individer som drabbas tar risken att bli utpekade som naiva och smått korkade för att följa sitt hjärtas röst.

Nej, vi kan inte hjälpa alla ungdomar i Afghanistan, inte ens alla hazarer. Ja, det finns personer som ljugit om sin ålder i ett försök att få stanna i Sverige. Visst, alla ensamkommande flyktingungdomar förvandlas inte till präktiga och flitiga elever och blir föredömen för andra i den svenska skolan.

Men inget av detta är bärande argument för att utsätta en stor grupp unga människor för ett nytt trauma, tvinga dem att gå under jorden eller sätta dem på ett flygplan med destinationen ”framtid utan hopp”.

Fler artiklar om Sveriges nya asylpolitik

Alla tidigare artiklar
Detta är en text av en av Dagens ledarskribenter och är därmed ett uttryck för tidningens linje. Dagen är partipolitiskt obunden på kristen grund.

Kommentera artikeln

Du som kommenterar på Dagen.se måste ha ett Facebook-konto och följa våra regler.
Annons
Annons