I korthet: Dags att sänka övre abortgränsen

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Ledare

I dagens Dagen (sid 6) kan man läsa om diskus­sionen kring abortlagens bortre gräns som nu förs. Det är inte rimligt att det ska hänga på en dag huruvida­ abort är tillåtet eller ej. Det är över 40 år sedan vår abortlag infördes. Det är hög tid att göra justeringar som bättre stämmer överens med den medicinska utveckling som skett. Oavsett om man anser att livet börjar vid befruktningen eller ej är det uppenbart att den praxis som nu råder inte är värdig.

Frågan lär diskuteras livligt på Kristdemokraternas riksting i oktober och partiet borde inte tveka att ta ställning för en sänkning av den övre gränsen.

Detta är en text av en av Dagens ledarskribenter och är därmed ett uttryck för tidningens linje. Dagen är partipolitiskt obunden på kristen grund.
Annons
Skogsbränderna
Annons