Kristna på flykt måste få stöd

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Ledare

Det är ett välkänt faktum att det inte överallt i världen finns motsvarigheter till den svenska lagstiftningen som definierar trakasserier av människor på grund av deras sexuella läggning som hatbrott. Det finns till och med länder där homosexualitet är förbjuden och där HBTQ-personer förföljs. Ett antal av dem har lyckats ta sig till Sverige för att söka asyl och riskerar där att råka ut för fortsatta angrepp från landsmäns eller andras sida.

Det är förstås tråkigt, men inte mycket att göra åt. Skulle särskilda flyktingboenden inrättas för eller speciell rådgivning ges just till denna grupp skulle detta nämligen kunna ses som att det inte är lika synd om heterosexuella som också flytt till Sverige. Det skulle rentav kunna leda till heterofobi, där man drar alla som inte definierar sig som HBTQ-personer över en kam och ser dem som ondsinta.

Detta var ironi. Det är livsfarligt, men ibland är risken värd att ta.

För när det gäller en annan minoritet av de flyktingar som kommer till vårt land, de kristna, är det just sådana omständigheter som råder och ett motsvarande resonemang som förs. Religionsfrihet är tyvärr inte universell. Kristna förföljs och dödas för sin tro på olika håll i världen. Kristna flyktingar utsätts för trakasserier på svenska flyktingboenden.

Men frågan har varit så känslig att den inte gått att ta i ens med tång eftersom det anses kunna spä på islamhatet. Och i motsats till RFSL, som driver HPTQ-frågor med energi och kraft och värnar om denna undergrupp bland flyktingarna, är motsvarande engagemang från kristet håll för nyanlända kristna och konvertiter allt annat än självklart.

Risken att rädslan för och hatet mot muslimer späs på av att frågan om skyddsbehov för kristna flyktingar lyfts ska inte underskattas.

Därför måste det gång på gång sägas att det handlar om individer som trakasserar andra individer, inte religiösa grupper som står mot varandra. Lika litet som ett engagemang för HBTQ-flyktingar betyder att hoten mot den som är heterosexuell nedvärderas innebär ett konkret stöd för utsatta kristna att andra grupper inte anses ha lika goda skyddsskäl.

Svenska kyrkan och andra kristna samfund måste våga ta ett särskilt ansvar för trossyskon och driva på Migrationsverket och andra myndigheter så att allvaret i situationen tydliggörs. Det är uppmuntrande att Dagens Nyheters ledarsida kräver nolltolerans mot trakasserier.

Borås Tidnings chefredaktör Stefan Eklund hävdar däremot i en ledare att ett sådant engagemang skulle strida mot ”den moderna kristna kyrkans inkluderande och öppna karaktär” och antyder att det inte skulle gå att förena med mötesplatser som språkcaféer. Han behöver inte vara orolig.

Den kristna människokärleken är inte begränsad till antingen-eller. Den räcker till både-och.

Detta är en text av en av Dagens ledarskribenter och är därmed ett uttryck för tidningens linje. Dagen är partipolitiskt obunden på kristen grund.

Kommentera artikeln

Du som kommenterar på Dagen.se måste ha ett Facebook-konto och följa våra regler.
Annons
Skogsbränderna
Annons