Nyhetsundvikare och stuprörsmänniskor

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Ledare

Gruppen ”nyhetsundvikare” växer i Sverige, rapporterar oroade forskare. Framför allt är det unga människor som väljer bort inte bara dagstidningar på papperet utan också andra nyhetskällor som radio och tv. Resultatet blir ökade informationsklyftor med de risker för demokratin och delaktigheten i samhället som det innebär. Till detta kan läggas att också den som väljer att inhämta sin information enbart via nätet löper risk att bli en ”stuprörsmännisk­a” med djup kunskap om de smala områden som man väljer att följa men utan den överblick och de aha-upplevelser som fås när tidningens blad vänds.Elisabeth Sandlund

Nyheter.

Detta är en text av en av Dagens ledarskribenter och är därmed ett uttryck för tidningens linje. Dagen är partipolitiskt obunden på kristen grund.
Annons
Annons
Annons
Annons