Obama på hal is i cannabisfrågan

Drogliberalism kan bre ut sig även i Sverige

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Ledare

”Det är inte farligare att röka gräs än att dricka alkohol”. Nej, det är ingen extrem drogliberal som säger så utan ingen mindre än USA:s president Barack Obama, i en intervju i New York Times. Anledningen är att två av USA:s delstater, Colorado och Washington, legaliserade marijuanan vid årsskiftet. Obamas yttrande ger svallvågor inte bara på hemmaplan utan också i vårt land.

Annars kan frågan om att ändra regelverket kring cannabis i Sverige och införa någon form av reglerad försäljning tyckas vara perifer och ointressant. Inget politiskt parti driver den och varken Centerns eller Folkpartiets ungdomsförbund har fått med sig sina moderpartier på tåget.

Det är inte svårt att hitta sajter på nätet som försöker bilda opinion för en avkriminalisering men någon folkstorm till förmån för hasch och marijuana har inte blåst upp, inte ens en mild västan­fläkt.

Men det är fel och farligt att invagga sig i en falsk trygghet om att sådant inte händer här. Ibland går paradigmskiften mycket snabbt, inte minst när inspirationen kommer från det stora landet i väster. Att argumenten där i stor utsträckning handlar om att avlasta kriminalvården från småförbrytare spelar mindre roll i sammanhanget.

Det är denna aspekt som fått några kyrkliga företrädare att till allmän förvåning ta på sig den drogliberala hatten.

När Obama hävdar att cannabis inte är farligare än alkohol är han ute på hal is på mer sätt än ett.

För det första är sanningshalten i påståendet inte något som alla forskare håller med om. Faktum är att ingen säkert vet vilket elände de nya, genom växtförädling mer potenta, varianterna av cannabisplantan ställer till med på sikt, framför allt om de brukas av unga personer. Och, för det andra, även om Obama skulle ha formellt rätt är alkoholens skadeverkningar välkända även i USA.

Att tillföra den legala marknaden ytterligare ett berusningsmedel gör inte situationen bättre. Tvärtom, den spärr mot cannabisanvändning som vetskapen att det är olagligt för alla, oberoende av ålder, utgör raseras i samma ögonblick som det första Systembolagsliknande försäljningsstället slår upp sin dörr.

Inte heller andra drogliberala argument håller när de nagelfars. Det stämmer att en substans i cannabis i vissa fall kan ha gynnsamma effekter vid vissa sjukdomstillstånd. Men det gäller också andra narkotiska preparat. Ingen hävdar på allvar att morfin bör saluföras över disk till alla och envar därför att det också brukas som receptbelagt medel för smärtlindring under kontrollerade former.

Sanningen är att det finns all anledning att inte kapitulera utan att skärpa tonen mot cannabis­användning i Sverige i ett läge när allt fler unga uppger att drogen är enkel att få tag på för den som vill testa. Det är ett hot mot folkhälsan som inte får negligeras.

Detta är en text av en av Dagens ledarskribenter och är därmed ett uttryck för tidningens linje. Dagen är partipolitiskt obunden på kristen grund.
Annons
Annons