Oetisk granskning gav magert resultat

Mest oroande är attityden från Svenska kyrkans ledning

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Ledare

De tv-tittare som väntade sig snaskiga avslöjanden i nivå med den utmanande rubriken ”Bögbotarna i Svenska kyrkan” måste ha blivit besvikna när programmet sändes på onsdagskvällen. Lika besviken bör redaktionen för Uppdrag granskning ha blivit av det magra resultat som den uppnått genom att missbruka själavårdssamtalets helgd.

Här förekommer nämligen inga svavelosande predikningar om synd och straff, inga mustiga bibelcitat, ingen handpåläggning, ingen andeutdrivning, inget tal om att ”bota” homosexualitet.

Ett är säkert: Sådant hade inte klippts bort om det ägt rum. Tvärtom hade det blivit huvudnummer i programmet.

Vad vi får se är några präster, nogsamt utvalda av Uppdrag granskning med kriteriet att de har anknytning till den kyrkopolitiska nomineringsgruppen Frimodig kyrka, som tog emot en ung man som säger sig ha ett allvarligt problem i livet som han vill ha Guds hjälp med. Prästerna lyssnar, de tar honom på allvar. De försöker ömsint och försiktigt utröna bakgrunden. Och de ger, föga överraskande, uttryck för att Gud kan hjälpa, att bön har betydelse men framhåller också att det inte finns någon automatik som alltid ger omedelbara resultat.

”Hör hans bön, ta emot hans längtan”, ber en av de uthängda prästerna. Det är en nyckelfras som karaktäriserar hans och hans kollegers hållning.

Programmet tryfferas med andra inslag i den insinuanta ton som är ett kännetecken för Uppdrag granskning. Den bedrövliga situationen för det numera riksbekanta homoparet i Kinna, Roy och Håkan, behandlas i termer som antyder att det finns ett direkt samband mellan vigseln i Svenska kyrkan och de trakasserier som drabbat dem. Den betydligt rimligare kopplingen att huliganattackerna utlösts av deras beslut att i lokaltidningen berätta om sin relation i anslutning till att de ingick äktenskap berörs inte. Att den förbön om ”bot” av homosexualiteten som Roy hävdar att han utsatts för av företrädare för Svenska kyrkan låg 17–18 år tillbaka i tiden ser redaktionen inte heller anledning att upplysa tittarna om. Då hade det ju stått klart att denna händelse inträffat närmare ett decennium innan kyrkomötet år 2005 förbjöd ”organiserad verksamhet” för att bota homosexualitet. Oavsett detta är det dessutom ytterst tveksamt om det som prästerna i reportaget ägnar sig åt omfattas av detta förbud. Att kalla enskild själavård på konfidentens initiativ för organiserad verksamhet är att tänja definitionen över bristningsgränsen.

Den största besvikelsen ligger dock på ett annat plan.

De officiella företrädarna för Svenska kyrkan, med avgående ärkebiskop Anders Wejryd i spetsen, tävlar om att förklara hur galet de fyra präster som figurerar i inslaget bär sig åt när de ”oklokt mycket” går konfidenten till mötes. Trösten är att det såg ännu värre ut för 20–30 år sedan, att resan in i det moderna samhället fortfarande pågår.

Av den försonliga attityd som kyrkostyrelsen gav uttryck för när man i juni 2009 beslöt att bryta den ekumeniska överenskommelsen och bejaka samkönade äktenskap finns inte ett spår. Då betonades vikten av respekt för alla dem inom Svenska kyrkan som står fast vid uppfattningen att utlevd homosexualitet inte är i enlighet med Guds vilja och därför inte vill viga par där kontrahenterna är av samma kön.

Inte heller får tittarna ta del av någon som helst kritik av Uppdrag gransknings tillvägagångssätt. Av detta kan dock inte omedelbart slutsatsen dras att ärkebiskopen och de andra företrädarna för Svenska kyrkan bejakar falska konfidenter och inspelningar i lönndom av själavårdssamtal. Den som har fått för sig att undersökande journalistik i tv:s tappning handlar om att ge en rättvis bild av vad intervjupersoner uttrycker misstar sig grovt. Sådant tillåter inte den i förhand fastslagna dramaturgin som kräver hårdhänt redigering med saxen i högsta hugg.

Detta är en text av en av Dagens ledarskribenter och är därmed ett uttryck för tidningens linje. Dagen är partipolitiskt obunden på kristen grund.
Annons
Valet i Ungern
Annons