Pendeln svänger i politik och kyrka

Helhetstänk och särdrag måste förenas, skriver Carl-Henric Jaktlund.

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Ledare

Opinionsundersökningar bör tas med den berömda nypan salt, men större tendenser går att utläsa. Och utvecklingen tydliggör att de partier som befinner sig i den politiska mitten – allianspartierna samt Socialdemokraterna – har svårare att mobilisera stöd än dem som påtagligare dragit sig ut på någon av kanterna. Såväl etablerade Miljöpartiet som uppstickarna Feministiskt initiativ och Sverigedemokraterna har medvind i seglen.

Profilerade partier med tydliga hjärtefrågor berör och attraherar.

Här finns en utmaning för konkurrenterna i mitten, de skulle behöva öka sin egen profilering. Men det är inte självklart enkelt: allianspartierna måste uppvisa enad front om inte ett regeringsskifte högst troligt ska lura bortom hösthörnet, och Socialdemokraterna behöver visa att de är kapabla att axla ett huvudansvar för Sverige. I sådana lägen räcker det inte att – som exempelvis Feministiskt initiativ – vara i gränslandet mellan politiskt parti och lobbyorganisation för sin hjärtefråga. Då gäller det att ta bredare och större ansvar.

Den som gärna befinner sig i opposition eller nöjer sig med att komplettera andra som tar sig an ledarflaggen har alltså ett försprång. Rörelsen in mot den politiska mitten har ett antal år på nacken och var länge ett framgångsrecept, men nu går det ana att pendeln svängt.

Och kanske går det att se en parallell till svensk kristenhet i detta?

Det senaste årtiondet har inneburit en tydlig rörelse från olika kanter och håll in mot mitten. Samfund och kyrkor har, från att tydligare haft tunnelseende kring sitt eget, närmat sig och berikat varandra i allt större omfattning. Fördomar om ”de andra” har slipats ner och allt mer inspiration har hämtats från andra traditioner än den egna.

Men kanske svänger pendeln även här? Rösterna om att tillvarata det egna särdraget hörs allt oftare och blev exempelvis nu senast tydligt hos pingströrelsen som i samband med den gångna helgens pingsthögtid lyfte sin betoning kring den helige Ande i kampanjen ”Löftet gäller dig”.

En naturlig och god utveckling, för inget gott kommer ur att tappa grundläggande identitetsbärande drag.

Och samtidigt gäller det för de olika samfunden och kyrkorna att se upp. Det kanske kan te sig lockande att snarare vara lobbyorganisation både vid sidan om och gentemot de andra. Att gå i stark opposition, så att säga. Säkerligen kan sådan form av tydlighet locka en del människor och medföra framgång under viss tid, i likhet med den politiska utvecklingen.

Men det gäller att ta större och bredare ansvar än så. Helhetstänk och långsiktighet är viktigt även inom kristenheten, gärna kryddat med ett rejält mått av personligt särdrag.

Sverigedemokraterna, Feministiskt initiativ och Miljöpartiet har hjärtefrågor som berör väljarna.

Detta är en text av en av Dagens ledarskribenter och är därmed ett uttryck för tidningens linje. Dagen är partipolitiskt obunden på kristen grund.
Annons
Annons
TORPKONFERENSEN
Annons
Annons