Sjuttioårig vision håller i dag och för framtiden

Dagens jubileum får inte stanna vid bara nostalgi

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Ledare

Vi ska verkligen fira och glädjas över att vår tidning fyller 70 år!

Men jubileer är utmanande. De kan få oss att slå oss till ro och, ofta med en viss berättigad stolthet, se på allt gott som uträttats, allt arbete som faktiskt burit frukt. Det är inte fel i en övertygelse om att man har arbetat för goda ändamål. Men risken är uppenbar att självgodhetens skygglappar skymmer framtidssikten och mattar ”den första kärleken” .

Jubileer får aldrig stanna vid nostalgi. Jubileer måste alltid präglas av förnyade visioner och nya utmaningar. De bör fungera som en raketramp mot dagens och morgondagens kallelse. För ett kristet projekt som Dagen är detta speciellt viktigt.

Den kristna kallelsen är Dagens grundbult och hörnsten. Men vi som arbetar med tidningen i dag känner också tacksamhet till, och vill ta lärdom av, dem som format ”projekt Dagen” till vad det är i dag, 70 år efter starten 1945.

Kriget var slut. Europa låg i ruiner 1945 både i fysisk materiell mening och i andligt avseende. Marshallplanen tog tag i den materiella europeiska nöden. I Sverige kom vi undan med blotta förskräckelsen. Kanske också med en hel del dubbelmoral i vårt förhållande till Hitlers ondska och handlingar. Man kan inte påstå att Sverige vid krigsslutet var en moraliskt högtstående nation och förebild. Per Albin Hansson var ingen Churchill, men han höll samman nationen. Kyrkan och religionen spelade på många sätt en större roll än i dag men stod knappast i centrum i vare sig medierna eller samhället i övrigt.

Däremot stack den svenska pingströrelsen ut med sin ledare Lewi Pethrus.

Tillväxten var stor i hela landet och i Stockholm hade Filadelfiakyrkan samlat tusentals människor sedan invigningen 1930. Men Pethrus insåg att det fanns mer, att hans kallelse var större än plattformen i Filadelfia. Tidningsvisionen förverkligades i en tid när skarpa ateister som Herbert Tingsten och Ingemar Hedenius samlade sig för frontalangrepp mot kristen tro. Mot dessa herrar är dagens Humanisterna bara bleka kopior. Men det var i den tiden, i det kulturklimatet Dagen skapades. Det var Dagens kallelse då. Det är Dagens fortsatta kallelse i dag men som måste formas i vår tid och av vår tids behov.

Sedan starten har Dagen gått sin egen väg som inneburit en rapportering och en analys för att göra skillnad i hela samhället. Att pröva vår tro och våra tankar är också en del av Dagens uppdrag.

Det har inte alltid varit enkelt att hålla tidningen vid liv i ett medielandskap där allt fler tidningar slås ihop till att bli allt färre och där kostnaderna skenar men det är hisnande att tänka på vad som hänt om Dagen inte funnits. Då skulle Sverige veta betydligt mindre om det arbete kyrkorna utför. En stark röst för den idéburna sektorns betydelse skulle saknas. Samtalet och debatten mellan kyrkor och samfund, tro och teologi skulle vara torftigare. Förföljelsen av kristna i Mellanöstern skulle troligtvis inte ha fått den uppmärksamheten den fått i Sverige och Adventsuppropet om skolavslutningar i kyrkan aldrig ha samlat drygt 80 000 namnunderskrifter.

Och mycket, mycket mer.

När man talar om tidningen Dagens historia kan man inte undvika att tala om Lewi Pethrus som grundade tidningen. För en yngre generation blir han en mångdimensionell förebild som en person som vågade ta in en kolumn till i bokföringen, där tron och Guds välsignelse var fundament. Det som alla generationer kan lära av en person som Lewi Pethrus handlar mer om principer än om storhet.

Det är varken av nostalgiska eller överdrivet hyllande skäl vi behöver minnas honom utan för att påminnas om vad det innebär att få något nedlagt i sitt hjärta.

Hans viktigaste jubileumshälsning till oss 2015 är kanske hans egna ord: ”Vad Gud vill, det är, att de andliga människor, som verkligen är gripna av Gud, frälsta och fyllda med Guds helige Ande och som lever ett brinnande andligt liv, att dessa människor skall sätta in sin kraft i samhället” ("Given kejsaren vad kejsaren tillhör", 1944)

Läs mer på Dagens jubileumssajt.

Detta är en text av en av Dagens ledarskribenter och är därmed ett uttryck för tidningens linje. Dagen är partipolitiskt obunden på kristen grund.

Kommentera artikeln

Du som kommenterar på Dagen.se måste ha ett Facebook-konto och följa våra regler.
Annons
Skogsbränderna
Annons