Ledarkonferens som vill utrusta för tjänst

I veckan samlas knappt 600 personer i Citykyrkan i Stockholm för att lyssna till undervisning från bland andra Randy Clark.– Vi vill ta ett steg vidare, säger Daniel Norburg, ordförande för New Wine som arrangerar ledarkonferensen.

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Nyheter

Daniel Norburgs ord om att ta ett steg vidare syftar tillbaka på 2011 års Helandeskola i Malmö som också gästades av Randy Clark. Daniel Norburg förklarar att Helandeskolan var fundamental och att otroligt mycket har hänt sedan dess.

–  På många platser och i många olika kyrkor ser vi påtagligt fler helanden än tidigare.

–  John Derneborg (också aktiv i New Wine) har i sin resandetjänst sett många helanden runt om i Sverige. Det är också något som han har berättat om här i veckan. Många pastorer och andra ledare i våra kyrkor riskerar att bli utbrända och vi hoppas att våra ledarkonferenser ska kunna få vara vattenhål där de kan hämta kraft.

Kunskapens ord

Temat för årets ledarkonferens är Utrustad för tjänst och på onsdagen talade Randy Clark, grundare av Global Awakening och tidigare aktiv i Torontoväckelsen, bland annat om hur man aktiverar och lär sig att känna igen nådegåvan Kunskapens ord.

Han konstaterade att Kunskapens ord kan visa sig på olika sätt hos olika människor; vissa känner det, andra tänker det, en del ser det, några läser det och somliga säger det. Dessutom kan man drömma Kunskapens ord.

–  Jag tror på tre dop. Dels det dop som sker när jag blir frälst och blir en del av Kristi kropp. Det kan sammanfalla med det andra dopet som sker i vatten. Men jag tror också på ett tredje dop, ett dop som sker när vi verkligen får del av den Heliga andens kraft, då kan det börja hända saker, sa han.

Randy Clarks assistent Paul Martini predikade också på onsdagen. Fokuset i hans undervisning var Guds frid och han jämförde frånvaron av frid med att ha på sig en tvångströja.

–  När det finns frid är satan rädd och han gör därför allt för att ta bort friden från dig.

–  Det talas om frid på många ställen i Bibeln, bland annat i Filipperbrevet där det står ”Då skall Guds frid, som övergår allt förstånd” och i Johannesevangeliet där Jesus säger ”Min frid ger jag er” och ”Frid vare med er. Som Fadern har sänt mig sänder jag er”. I Markusevangeliet berättas det dessutom om hur Jesus stillade stormen och hur det då blev alldeles lugnt.

Be om frid

Paul Martini konstaterade också att en nyckel för helande är att man ber om frid.

–  Vi måste låta friden strömma genom oss.

Daniel Norburg berättar att tisdagskvällens möte var fantastiskt och att även flera fysiska helanden inträffade.

–  Bland annat fick en blind person tillbaka sin syn medan en annan person som har fått en metallplatta inopererad i benet inte längre kan känna den. Fysiska helanden slår allt. Vi ser det här alldeles för sällan i Sverige för att tro att det verkligen kan hända. Jag hoppas att pastorerna som är här ska tänka att ”jag ska se till så att det här också händer hemma hos mig”.

Tre dagar i Sverige

Randy Clark var som sagt en av talarna på New Wines ledarkonferens i Malmö sommaren 2011. Precis som då är han den här veckan tre dagar i Sverige. På frågan om han har upplevt någon skillnad i det andliga klimatet här sedan dess svarar han att sex dagar inte räcker för att göra den jämförelsen.

–  Men med tanke på det jag har fört från svenskarna så verkar det ha hänt väldigt mycket. Och för egen del har jag sett många riktiga, fysiska, mirakler sedan jag var här senast.

 

Frågor: Hur många New Wine-konferenser har du varit på tidigare? Vad har du för förväntningar på veckans konferens?

Kristina Klason, Skövde:

–  Det här är min första. Vi är några från min hemförsamling som har åkt hit eftersom vår pastor har tipsat om New Wine.

– Att växa och få redskap för att kunna gå ut så att det blir mer än bara teori i Skövde.

Marianne Gustafsson, Trollhättan:

– Jag har varit på nätverksträffar ända sedan allt började i slutet av 1990-talet.

– Att bli uppmuntrad och inspirerad och att människor ska våga växa in i det som Gud har tänkt.

Tobias Cervin, Kalmar:

– Jag har inte varit på någon tidigare. Andra i församlingen har tipsat om det och dessutom är jag intresserad av Randy Clark.

– Väldigt stora. Jag hoppas på autentisk, ärlig och rak undervisning. Sedan är det naturligtvis också roligt att träffa folk.

Annons
Annons