Dagen testar retreat – stillhet som visar vägen

Känner du att vardagsstressen håller på att ta över? Att kroppen och den inre rösten manar till något annat. Ett helare liv. Ta ett djupt andetag och följ oss i tre avsnitt där journalist Therese Peterson testar tre kristna metoder för att hitta den inre friden.
Sturefors. I takt med att bruset runt oss ökar, och när allt fler inser att det inte går att springa ifrån sig själv, växer också en längtan efter ro i själen. Är det därför efterfrågan på olika retreatalternativ ökar?

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Livsstil

Redan under den korta promenaden från parkeringen fram till slottet Bjärka Säby är det som att axlarna åker ner en smula. Här har det pågått retreatverksamhet av olika slag i många år. Hela stället andas lugn och ro.

Ordet retreat betyder att dra sig tillbaka.Vanligtvis för att ta en eller flera dagar då man väljer stillhet framför arbete. Då prestationer lämnas hemma medan man fördjupar sig i bibelläsning och bön.

Vi har stämt möte med Jonas Eveborn i slottskapellet. Han tar snart över som föreståndare för den ekumeniska kommuniteten som utgår härifrån och vi ska prata om hur retreattanken kan hjälpa oss att nå frid i vardagen.

Varför är det bra att åka på retreat?

– Man kan gå till Jesus för att hitta ett bra exempel på det. Han levde hela tiden i den rörelsen. Att dra sig undan för att vara ensam med Gud, ibland tog han med sig lärjungarna, för att i nästa stund vara mitt i offentligen igen, mitt i bruset. Och den rytmen mår vi nog alla bra av.

Ni har många tysta retreater här. Är tystnad viktigt för att finna frid?

– Det är inte alltid som frid är den första upplevelsen på en retreat. Det första som brukar hända är att man blir väldigt trött, och då brukar jag uppmuntra att man ska sova några timmar, så att kroppen kommer ifatt.

I vardagen är det lätt att hålla ifrån sig tankar och känslor som man inte alltid har tid att hantera, och sådant kommer ofta i kapp när man tar ett steg åt sidan, menar Jonas.

– Men erfarenheten visar att när man väl kommer in i retreat- rytmen kan man få en stark upplevelse av vila och Gudsnärvaro.

– Sedan upplever många att sinnena skärps. Kanske för att vi inte har den distraktionen som samtalet eller sociala medier kan föra med sig.

Vi pratar lågmält med varandra där vi sitter och Jonas berättar att det är första gången han för ett samtal på det här sättet här inne.

– Det är ett rum avskilt för stillhet och tystnad. Inte för att det här rummet är mer speciellt än verkstaden, köket eller matsalen, det handlar mer om att vi vill ha en plats som ger en viss yttre och inre hållning, där böner, sånger och bibelordet får komma till oss.

Kan man skapa ett sådant rum hemma?

– Ja, det kan vara en god hjälp att ha en speciell plats för sina stilla stunder. Det kan vara en favoritfåtölj eller en annan plats dit man återkommer. För även om bönen är något som ska pågå hela tiden, så blir det en mer koncentrerad stund när jag lägger undan allt annat.

– Vi är ju annars ovana att sitta rätt upp och ner utan något framför oss. Ingen person att föra dialog med, eller en tv eller dator att fästa blicken på. Då kan en plats där man trivs vara en god hjälp.

Precis som med allting annat måste man hitta sin egen väg, menar Jonas. Personligen uppskattar han att använda sig av Tidegärden, en slags bönbok som har sina rötter i den judiska gudstjänsten och i Bibelns psalmer.

– Psaltaren är ju böne- och lovsångsboken framför alla, som rymmer hela livet, alla känslor. Och vill man lägga mycket tid i bön kanske man inte kan hitta på egna ord hela tiden. Att då följa de föreslagna texterna handlar om att göra Bibelns ord till våra.

Vilket är ditt främsta tips för att få in retreattanken i vardagen?

– Börja med något litet som kan bli en vana, som sedan blir till något bestående, framför det som är ansträngande i början och snabbt tar slut. I stället för att tänka att du ska gå upp en timme tidigare varje morgon, börja med tio minuter när du vet med dig att du är som mest skärp. Hitta din tid.

– Och jag tror att det är viktigt att söka efter de längre linjerna. Om man ser över ett år kan man ju tänka att man åker iväg på en retreat om året, tar en dag i månaden, en timme i veckan, och en liten stund varje dag då du är i bön, och läser Bibeln, säger Jonas Eveborn.

Det känns görbart, tänker jag när vi skiljs åt.

Fakta: Retreat

Retreat [retri:t] är ett engelskt ord som betyder att dra sig tillbaka i stillhet.

Dagar då man, ofta under tystnad, söker stillhet och tar tid för eftertanke och bön. Retreaten kan vara en väg till återhämtning.

Det finns många arrangerade retreater att åka på för den som vill testa.

Jonas Eveborn.

Jonas Eveborn.

Foto: Marcus Lind
[x]
Skogsbränderna
Annons
Val 2018
Skogsbränderna
Annons