Den heliga Andens gåvor är en verktygslåda i församlingen

”Nu vill jag tala med er om alla de sätt som Guds Ande visar sig på i våra liv. Detta är ett komplicerat ämne och det förekommer många missuppfattningar, men jag vill att ni ska veta och förstå hur det ligger till.”

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Livsstil

Precis så inleder aposteln Paulus 1 Korinthierbrevet 12 (översättning The Message). Guds Ande bor i alla som har tagit emot Jesus i sina liv. Och då är det såklart helt naturligt att Gud Ande inte vill gömma sig i något avlägset hörn av vår varelse. ”Hos var och en framträder Anden så att den blir till nytta” säger Paulus.

– Så det finns ju en tydlig nytto­aspekt med de här gåvorna. Det är så här Guds Ande vill visa sig i oss och genom oss, säger Ingemar Andersson, pastor i Missionskyrkan Lagan och en del av nätverket New Wine.

När vi pratar om Andens gåvor tänker man gärna på de fem tjänstegåvorna som beskrivs i Efesierbrevet 4. Att Gud har kallat somliga till apostlar och profeter, andra till lärare, herde och evangelist.

Och de här gåvorna, menar Ingemar, har just med kallelse och personlighet att göra. Men Andens nådegåvor som beskrivs i 1 Korinthierbrevet 12 är något som varje kristen kan fungera i beroende på situation och behov. Vi har ett tydligt uppdrag: Att låta Guds Ande manifestera sig i och genom oss för att bygga upp församlingen, Kristi Kropp, och för att Guds rike ska växa här på jorden.

– Jag ser de här nio gåvorna som beskrivs som verktyg för att bygga upp Guds rike. Det är situationsbestämda gåvor, och om jag är sugen, om jag är hungrig och ivrig, kan jag lära mig att hantera flera av de här verktygen, säger Ingemar.

Själv växte han upp i en tradition där synen på gåvor var ganska statisk. Antingen har du fått gåvan eller inte. Att Andens gåvor i princip är något som bara ramlar över dig eftersom ”Anden fördelar gåvorna som han vill”. Men Paulus skriver ju faktiskt att vi ska ”vara ivriga att få de andliga gåvorna” (1 Kor 14:1, SFB).

– Och det antyder ju att vi kan göra något själva, att vi kan sträva efter att växa på det här området och komma i funktion i flera gåvor, säger Ingemar.

Varför ser vi inte så många av de här gåvorna i funktion i våra församlingar i dag?

– Kanske har det med vår västerländska struktur och vårt kontrollbehov att göra. Kanske blev det en reaktion på att en del av de här gåvorna betonades väldigt mycket i vissa kretsar. Men jag tror verkligen att vi ska sträva efter att Guds Ande ska visa sig tydligare i våra liv, allt utifrån de behov och situationer som vi ställs inför, säger Ingemar.

Fakta:

Andens nådegåvor

Paulus skriver om Andens gåvor både i Romarbrevet 12, 1 Korinthierbrevet 12 och Efesierbrevet 4. Räknar man ihop alla de gåvor som beskrivs handlar det om ett 20-tal. I den här serien har vi valt att titta närmare på gåvorna i 1 Korinthierbrevet 12:8-11

Vishetens gåva

Kunskapens gåva

Trons gåva

Helandets gåva

Gåvan att göra under

Profetians gåva

Gåvan att skilja mellan andar

Tungotalets gåva

Gåvan att tolka tungotal

Den ene får genom Anden gåvan att meddela vishet, den andre kan med samma Andes hjälp meddela kunskap.

En får tron genom Anden, en annan genom samma Ande gåvan att bota, en annan får kraft att göra under. En får förmågan att tala profetiskt, en annan att skilja mellan olika andar. En kan tala olika slags tungotal, en annan kan tolka tungotal.

Allt detta åstadkommer en och samma Ande genom att fördela sina gåvor på var och en så som den själv vill.

Rösta på årets förebild!

Rösta på årets förebild!

  • Micael Grenholm, arbetar ideellt bland tiggare, genom sin organisation Stefanushjälpen.

  • Eivor Nordin, har i 25 år sytt och stickat babykläder till nyblivna mödrar världen över.

  • Kenneth Skoogh, har arrangerat populära hockeyläger där många unga spelare fått höra om Jesus.

  • Mariella Issa, samlar in pengar och hjälper barn, äldre och änkor på plats i det krigsdrabbade Syrien.

Klicka på bilderna för att läsa mer om respektive kandidat.
Annons
Annons
Annons
Annons