Fråga panelen: Vad är Guds syfte med tungotalet?

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Livsstil

Micael Grenholm, kristen bloggare och debattör:

96976.jpg- Vi kan identifiera tre syften i Nya testamentet. Dels att mirakulöst kommunicera på existerande språk som man inte själv kan. Dels att som bönespråk tala med Gud på ett andligt plan. Dels att dela profetiska budskap som sedan uttolkas i församlingen.

 

Linda Bergling, pastor i församlingen Arken i Kungsängen:

96980.jpg- Tungotalet är den fräls­ta människans andliga kärleksspråk och det är ett underbart tecken som berör människor djupt. Jag blev själv kristen i en sådan samling där människor bad i tungor och sjöng i Anden. Den starka gudsnärvaron påverkade mig så starkt att jag bjöd in Jesus i mitt liv. Det var inte en intellektuell övertygelse utan ett övernaturligt möte med himmelens Gud. För mig har just tungotalet varit den viktigaste nådegåvan för den berör min andliga kärleksrelation med Gud.

 

Stefan Börjesson, resande pastor i Kungsbacka pingstförsamling:

96970.jpg- Tungotalets gåva är oerhört viktig. Guds syfte är att ha en direkt kommunikation med sitt folk. Paulus beskriver tungotalet som ett bönespråk som vi kan använda oss av när vi inte vet vad vi ska be om. Tungotalet är för uppbyggelse i anden och en kommunikation med oss, ett hemligt språk som bara Gud förstår. Oerhört effektivt bönevapen vi kan utrustas med, till uppbyggelse och kraft för oss.

Annons
Nyhemsveckan
Annons