Här är bibelläsningsplanen för hela 2017

Nytt för i år för denna plan är att den följer kyrkoårets tredje årgång. På fredagen introduceras helgens tema som kulminerar med evangelietexten på söndagen. Under den efterföljande veckan dröjer man sig kvar i temat och läser fler texter från andra årgångar.

Livsstil

Ladda ner en utskriftsversion av Dagens bibelläsningsplan för 2017

Daglig bibelläsning är en utmaning. Dagen­ och Svenska bibelsällskapet ger dig chansen att gå i närkamp med Bibeln under­ 2017. Bibelläsningsplanen har tagits fram av Svenska bibelsällskapet. På webbplatsen www.antautmaningen.se finns tillgång till andra bibelläsningsplaner. Du väljer själv nivå i olika spår. 

Januari
Nyårsdagen

Tema: I Jesu namn
Sö 1 Johannes 2:23–25 
Må 2 Psaltaren 121 
Ti 3 Romarbrevet 10:9–13
On 4 Hebreerbrevet 13:5–8
To 5 Lukas 13:6–9 

Trettondedag jul
Guds härlighet i Kristus
Fr 6 Matteus 2:1–12
Lö 7 Lukas 11:29–32

1:a söndagen efter trettondedagen
Jesu dop
Sö 8 Markus 1:9–11
Må 9 Jesaja 43:1–4
Ti 10 Apostlagärningarna 8:14–17
On 11 Psaltaren 89:20–29
To 12 Matteus 3:13–17

2:a söndagen efter trettondedagen
Livets källa
Fr 13 Femte Moseboken 5:23–27
Lö 14 Johannes 5:31–36
Sö 15 Hebreerbrevet 2:9–10
Må 16 Psaltaren 19:2–7 
Ti 17 Johannes 4:4–26
On 18 Efesierbrevet 1:7–14
To 19 Psaltaren 36:10

3:e söndagen efter trettondedagen
Jesus skapar tro
Fr 20  Andra Kungaboken 5:1–4,9–15
Lö 21  Andra Korinthierbrevet 1:3–7
Sö 22  Johannes 4:46–54
Må 23 Psaltaren 36:6–10
Ti 24 Romarbrevet 10:17
On 25 Romarbrevet 1:16–17
To 26 Galaterbrevet 2:16–21

4:e söndagen efter trettondedagen
Jesus är vårt hopp
Fr 27 Första Kungaboken 17:1–6
Lö 28 Andra Timotheosbrevet 1:7–10
Sö 29 Matteus 14:22–33
Må 30 Psaltaren 107:28–32 
Ti 31 Matteus 14:34–36 

Februari
On 1 Andra Korinthierbrevet 1:8–11
To 2 Jakobsbrevet 5:13–16

Kyndelmässodagen 
Uppenbarelsens ljus
Fr 3 Mika 7:7–8
Lö 4 Apostlagärningarna 2:42–46
Sö 5 Lukas 2:22–40
Må 6 Psaltaren 138 
Ti 7 Matteus 13:31–33
On 8 Efesierbrevet 5:1–16 
To 9 Första Timotheosbrevet 6:13–16 

Septuagesima
Nåd och tjänst
Fr 10 Salomos vishet 11:22–26,
        Jeremia 12:1–2
Lö11 Filipperbrevet 3:7–14
Sö 12 Matteus 19:27–30
Må 13 Psaltaren 25:4–11 
Ti 14 Första Korinthierbrevet 1:1–3
On 15 Filipperbrevet 1:3–11
To 16 Matteus 20:1–16

Sexagesima
Det levande ordet
Fr 17 Jeremia 23:23–29
Lö 18 Hebreerbrevet 4:12–13
Sö 19 Johannes 6:60–69
Må 20 Psaltaren 33:4–9 
Ti 21 Andra Petrusbrevet 1:21 
On 22 Första Korinthierbrevet 1:18–25
To 23 Romarbrevet 10:13–17

Fastlagssöndagen
Kärlekens väg
Fr 24 Höga visan 8:6–7
Lö 25 Andra Korinthierbrevet 5:14–21
Sö 26 Markus 10:32–45
Må 27 Psaltaren 86:5–11 
Ti 28 Första Korinthierbrevet 13:1–13

Mars
Askonsdagen

Bön och fasta
On 1 Lukas 5:33–39
To 2 Andra Korinthierbrevet 7:8–13

1:a söndagen i fastan
Prövningens stund
Fr 3 Första Moseboken 3:1–13
Lö 4 Hebreerbrevet 5:7–10
Sö 5 Markus 1:12–13
Må 6 Psaltaren 31:2–6 
Ti 7 Hebreerbrevet 4:14–16
On 8 Jakobsbrevet 1:2–4 
To 9 Jakobsbrevet 1:12–15

2:a söndagen i fastan
Den kämpande tron
Fr 10 Jesaja 61:1–3 
Lö 11 Hebreerbrevet 11:23–27 
Sö 12 Markus 14:3–9 
Må 13 Psaltaren 130 
Ti 14 Hebreerbrevet 11:23–27 
On 15 Markus 14:3–9 
To 16 Jesaja 42:1–3 

3:e söndagen i fastan
Kampen mot ondskan
Fr 17 Första Kungaboken 18:26–29, 36–39 
Lö 18 Uppenbarelseboken 3:14–19 
Sö 19 Markus 9:14–32 
Må 20 Psaltaren 25:12–22 
Ti 21 Efesierbrevet 5:1–9 
On 22 Efesierbrevet 5:17–20 
To 23 Efesierbrevet 6:10–18 

Jungfru Marie bebådelsedag
Guds mäktiga verk
Fr 24 Första Samuelsboken 2:1–10 
Lö 25 Kolosserbrevet 1:15–20 
Sö 26 Lukas 1:26–38 
Må 27 Psaltaren 147:7–15 
Ti 28 Lukas 1:46–55 
On 29 Kolosserbrevet 1:15–20 
To 30 Romarbrevet 4:18–21 

5:e söndagen i fastan
Försonaren
Fr 31 Fjärde Moseboken 21:4–9 

April
Lö 1 Första Johannesbrevet 1:8–2:2 
Sö 2 Johannes 3:11–21 
Må 3 Psaltaren 103:8–14
Ti 4 Hebreerbrevet 7:24–27 
On 5 Apostlagärningarna 4:1–12 
To 6 Andra Korinthierbrevet 5:18–21 

Palmsöndagen
Vägen till korset
Fr 7 Andra Moseboken 13:6–10 
Lö 8 Hebreerbrevet 2:14–18
Sö 9 Markus 11:1–11
Må 10 Psaltaren 118:19–29
Ti 11 Filipperbrevet 2:5–11
On 12 Romarbrevet 5:1–5

Skärtorsdagen
Det nya förbundet
To 13 Markus 14:12–26 

Långfredagen
Korset
Fr 14 Markus 15:21–41

Påsknatten
Genom död till liv
Lö 15 Markus 16:1–8

Påskdagen
Kristus är uppstånden
Sö 16 Markus 16:1–14

Påsktiden
Möte med den uppståndne
Må 17 Johannes 20:19–23  

Annandag påsk
Ti 18 Jeremia 31:9–13 
On 19 Första Petrusbrevet 1:18–23 
To 20 Psaltaren 16:6–11 

2:a söndagen i påsktiden
Påskens vittnen
Fr 21 Sakarja 8:6–8 
Lö 22 Första Petrusbrevet 1:3–9 
Sö 23 Johannes 20:24–31 
Må 24 Psaltaren 145:1–7 
Ti 25 Första Korinthierbrevet 15:1–11 
On 26 Johannes 21:1–14 
To 27 Johannes 21:15–19 

3:e söndagen i påsktiden
Den gode herden
Fr 28 Jeremia 23:3–8 
Lö 29 Första Petrusbrevet 5:1–4 
Sö 30 Johannes 10:22–30 

Maj
Må 1 Psaltaren 23 
Ti  2 Johannes 10:1–10 
On 3 Johannes 10:11–16 
To 4 Psaltaren 100:3 

4:e söndagen i påsktiden 
Vägen till livet
Fr 5 Andra Moseboken 13:20–22 
Lö 6 Första Thessalonikerbrevet 5:9–11 
Sö 7 Johannes 13:31–35 
Må 8 Psaltaren 147:1–7 
Ti 9 Matteus 7:12–14 
On 10 Ordspråksboken 3:5–8 
To 11 Ordspråksboken 4:14–19 

5:e söndagen i påsktiden 
Att växa i tro
Fr  12 Jesaja 57:15–16 
Lö 13 Galaterbrevet 5:13–18 
Sö 14 Johannes 17:9–17 
Må 15 Psaltaren 98:1–8 
Ti 16 Andra Petrusbrevet 3:18
On 17 Efesierbrevet 4:15 
To 18 Kolosserbrevet 3:16 

Bönesöndagen
Bönen
Fr 19 Första Kungaboken 3:5–14 
Lö 20 Romarbrevet 8:24–27 
Sö 21 Matteus 6:5–8 
Må 22 Psaltaren 13 
Ti 23 Filipperbrevet 4:6 
On 24 Första Timotheosbrevet 2:5

Kristi himmelsfärds dag
Herre över allting
To 25 Apostlagärningarna 1:1–11 
Fr 26 Johannes 17:1–8 

Söndagen före pingst 
Hjälparen kommer
Lö 27 Första Kungaboken 19:9–16 
Sö 28 Johannes 16:12–15 
Må 29 Psaltaren 33:18–22 
Ti 30 Apostlagärningarna 1:12–14 
On 31 Romarbrevet 8:16–18 

Juni
To 1 Romarbrevet 8:31–39 

Pingstdagen 
Den heliga Anden
Fr 2 Jesaja 12 
Lö 3 Efesierbrevet 2:17–22 
Sö 4 Apostlagärningarna 2:1–11 

Pingst
Andens vind över världen
Må 5 Johannes 12:44–50  

Annandag pingst
Ti 6 Andra Krönikeboken 7:14

Nationaldagen
On 7 Apostlagärningarna 2:36–41 
To 8 Jesaja 44:1–8 

Heliga trefaldighets dag
Gud – Fader, Son och Ande
Fr 9 Första Moseboken 18:1–8 
Lö 10 Apostlagärningarna 4:5–12 
Sö 11 Johannes 11:18–27 
Må 12 Psaltaren 113:1–6 
Ti 13 Johannes 11:18–27 
On 14 Matteus 28:19 
To 15 Matteus 3:16–17 

1:a söndagen efter trefaldighet 
Vårt dop
Fr 16 Första Moseboken 7:11–23 
Lö 17 Apostlagärningarna 8:26–39 
Sö 18 Matteus 3:11–12 
Må 19 Psaltaren 66:5–12 
Ti 20 Första Korinthierbrevet 12:13 
On 21 Apostlagärningarna 9:10–19 
To 22 Kolosserbrevet 2:12–15 

Midsommardagen
Skapelsen
Fr 23 Kolosserbrevet 1:21–23 
Lö 24 Markus 6:30–44 

Den helige Johannes döparens dag 
Den Högstes profet
Sö 25 Lukas 1:67–80 
Må 26 Psaltaren 96 
Ti 27 Apostlagärningarna 10:37–38 
On 28 Jesaja 42:5–9 
To 29 Lukas 1:5–17 

3:e söndagen efter trefaldighet 
Förlorad och återfunnen
Fr 30 Jesaja 66:12–14 

Juli
Lö 1 Första Petrusbrevet 5:5–11 
Sön 2 Lukas 15:11–32 
Må 3 Psaltaren 119:170–176 
Ti 4 Lukas 15:1–7 
On 5 Lukas 15: 8–10 
To 6 Andra Krönikeboken 16:9 

4:e söndagen efter trefaldighet
Att inte döma
Fr 7 Hesekiel 18:30–32 
Lö 8 Galaterbrevet 6:1–7 
Sö 9 Lukas 6:36–42 
Må 10 Psaltaren 62:2–9 
Ti 11 Matteus 7:1–5 
On 12 Matteus 7:15–20 
To   13 Första Thessalonikerbrevet 5:19–22 

Apostladagen
Sänd mig
Fr 14 Jeremia 1:4–10 
Lö 15 Romarbrevet 16:1–7 
Sö 16 Markus 3:7–19 
Må 17 Psaltaren 40:6–12 
Ti 18 Första Timotheosbrevet 1:12–17 
On 19 Första Petrusbrevet 2:4–10 
To 20 Kolosserbrevet 1:9–14 

6:e söndagen efter trefaldighet 
Efterföljelse
Fr 21 Första Kungaboken 19:19–21 
Lö 22 Första Korinthierbrevet 9:19–26 
Sö 23 Lukas 9:51–62 
Må 24 Psaltaren 15 
Ti 25 Första Petrusbrevet 1:13–16 
On 26 Första Thessalonikerbrevet 2:1–8 
To 27 Matteus 5:20–26 

Kristi förklaringsdag 
Jesus förhärligad
Fr 28 Andra Moseboken 40:34–38 
Lö 29 Uppenbarelseboken 1:9–18 
Sö 30 Lukas 9:28–36 
Må 31 Psaltaren 89:12–18

Augusti
Ti 1 Andra Petrusbrevet 1:16–18 
On 2 Andra Korinthierbrevet 3:9–18 
To 3 Matteus 17:1–8 

8:e söndagen efter trefaldighet 
Andlig klarsyn
Fr 4 Jeremia 7:1–7 
Lö 5 Romarbrevet 8:14–17 
Sö 6 Matteus 7:13–14 
Må 7 Psaltaren 119:30–35 
Ti 8 Romarbrevet 8:14–17 
On 9 Andra Kungaboken 6:15–17 
To 10 Första Johannesbrevet 4:1–6 

9:e söndagen efter trefaldighet 
God förvaltare
Fr 11 Amos 8:4–7 
Lö 12 Andra Timotheosbrevet 4:1–7 
Sö 13 Lukas 16:1–13 
Må 14 Psaltaren 8 
Ti 15 Lukas 12:42–48 
On 16 Första Petrusbrevet 4:7–11
To 17 Efesierbrevet 4:20–28 

10:e söndagen efter trefaldighet
Nådens gåvor
Fr 18 Josua 24:16–18 
Lö 19 Första Korinthierbrevet 12:4–11 
Sö 20 Lukas 9:46–48 
Må 21 Psaltaren 28:6–9 
Ti 22 Romarbrevet 12:3–8 
On 23 Första Petrusbrevet 4:10–11 
To 24 Efesierbrevet 4:11–13 

11:e söndagen efter trefaldighet
Tro och liv
Fr 25 Jesaja 1:10–17 
Lö 26 Jakobsbrevet 1:22–25 
Sö 27 Matteus 23:1–12 
Må 28 Psaltaren 143:6–10
Ti 29 Ordspråksboken 29:18 
On 30 Jakobsbrevet 1:22–27 
To 31 Jakobsbrevet 2:14–20

September
12:e söndagen efter trefaldighet

Friheten i Kristus
Fr 1 Andra Moseboken 23:10–12 
Lö 2 Galaterbrevet 4:31–5:6 
Sö 3 Markus 2:23–28 
Må 4 Psaltaren 145:13b–18
Ti 5 Matteus 11:28–29
On 6 Galaterbrevet 5:13–14
To 7 Efesierbrevet 3:12

13:e söndagen efter trefaldighet
Medmänniskan
Fr 8 Jeremia 38:7–13 
Lö 9 Romarbrevet 12:16–21 
Sö 10 Matteus 7:12 
Må 11 Psaltaren 103:1–6
Ti 12 Markus 12:31
On 13 Första Johannesbrevet 4:21
To 14 Lukas 10:29–37

14:e söndagen efter trefaldighet
Enheten i Kristus
Fr 1  Amos 9:11–15 
Lö 16 Första Korinthierbrevet 1:10–13 
Sö 17 Johannes 17:18–23 
Må 18 Psaltaren 95:1–7
Ti 19 Andra Korinthierbrevet 13:11
On 20 Matteus 5:9
To 21 Ps 133

15:e söndagen efter trefaldighet 
Ett är nödvändigt
Fr 22 Femte Moseboken 4:29–31 
Lö 23 Filipperbrevet 4:10–13 
Sö 24 Lukas 10:38–42 
Må 25 Psaltaren 123
Ti 26 Matteus 6:31–34 
On 27 Apostlagärningarna 20:32–36 
To 28 Apostlagärningarna4:32–35 

Den helige Mikaels dag
Änglarna
Fr 29 Första Moseboken 28:10–17 
Lö 30 Uppenbarelseboken 5:11–14 

Oktober
Sö 1 Uppenbarelseboken 12:7–12 
Må 2 Psaltaren 103:19–22
Ti 3 Johannes 1:47–51 
On 4 Lukas 22:43 
To 5 Uppenbarelseboken 12:7–12 

Tacksägelsedagen
Lovsång
Fr 6 Salomos vishet 7:15–22,
Jesaja 12:1–2 
Lö 7 Kolosserbrevet 3:16–17 
Sö 8 Lukas 19:37–40 
Må 9 Psaltaren 65:9–14 
Ti 10 Psaltaren 27:4
On 11 Lukas 24:53
To 12 Efesierbrevet 5:18–20

18:e söndagen efter trefaldighet
Att lyssna i tro
Fr 13 Ordspråksboken 8:32–36 
Lö 14 Apostlagärningarna 5:27–29 
Sö 15 Matteus 13:44–46 
Må 16 Psaltaren 19:8–15
Ti 17 Apostlagärningarna 16:11–15 
On 18 Jakobsbrevet 2:8–13 
To 19 Johannes 7:14–18 

19:e söndagen efter trefaldighet
Trons kraft
Fr 20 Josua 2:1–15 
Lö 21 Hebreerbrevet 11:29–33 
Sö 22 Markus 2:1–12 
Må 23 Psaltaren 73:23–26
Ti 24 Hebreerbrevet 11:1–7 
On 25 Första Timotheosbrevet 6:11–12 
To 26 Lukas 6:45

20:e söndagen efter trefaldighet
Att leva tillsammans
F  27 Tobit 10:7–13, 
Första Moseboken 18:1–8 
Lö 28 Andra Timotheosbrevet 1:3–5 
Sö 29 Matteus 13:53–57 
Må 30 Psaltaren 68:5–7 
Ti 31 Apostlagärningarna 9:36–43 

November
On 1 Hebreerbrevet 13:2–3 
To 2 Markus 3:31–35 

Alla helgons dag
Helgonen
Fr 3 Hebreerbrevet 12:22–24 
Lö 4 Lukas 6:20–26 

Söndagen efter alla helgons dag
Vårt evighetshopp
Sö 5 Lukas 20:37–38 
Må 6 Psaltaren 116:1–9
Ti 7 Hebreerbrevet 11:13–16 
On 8 Josua 1:10–11 
To 9 Titus 1:1–4 

22:a söndagen efter trefaldighet
Frälsningen
Fr 10 Jesaja 2:2–5 
Lö 11 Andra Petrusbrevet 1:2–8 
Sö 12 Johannes 12:35–43 
Må 13 Psaltaren 62:10–13 
Ti 14 Matteus 19:25–26
On 15 Romarbrevet 10:9–10
To 16 Romarbrevet 5:15–21 

Söndagen före domsöndagen
Vaksamhet och väntan
Fr 17 Amos 8:9–12 
Lö 18 Filipperbrevet 3:20–4:1 
Sö 19 Lukas 17:20–30 
Må 20 Psaltaren 139:1–18 
Ti 21 Första Petrusbrevet 5:8–11
On 22 Andra Korinthierbrevet 13:5–9 
To 23 Lukas 21:34–35

Domsöndagen
Kristi återkomst
Fr 24 Heseikel 47:6–12 
Lö 25 Första Korinthierbrevet 15:22–28 
Sö 26  Matteus 13:47–50 
Må 27 Psaltaren 102:26–29
Ti 28 Matteus 13:47–50 
On 29 Apostlagärningarna 1:6–11
To 30 Romarbrevet 14:1–12 

December
1:a söndagen i advent

Ett nådens år
Fr 1 Sakarja 9:9–10 
Lö 2 Romarbrevet 13:11–14 
Sö 3 Matteus 21:1–9 
Må 4 Psaltaren 24
Ti 5 Matteus 21:1–9 
On 6 Lukas 4:16–22
To 7 Jesaja 61:1–2

2:a söndagen i advent
Guds rike är nära
Fr 8 Mika 4:1–4 
Lö 9 Romarbrevet 15:4–7 
Sö 10 Lukas 21:25–36 
Må 11 Psaltaren 85:9–14
Ti 12 Matteus 13:31–34 
On 13 Jesaja 35:1–10 
To 14 Jakobsbrevet 5:7–11 

3:e söndagen i advent
Bana väg för Herren
Fr 15 Jesaja 29:17–21 
Lö 16 Första Korinthierbrevet 4:1–5 
Sö 17 Matteus 11:2–11 
Må 18 Psaltaren 146:3–9
Ti 19 Matteus 11:12–19 
On 20 Malaki 4:4–6 
To 21 Andra Petrusbrevet 1:19–21 

4:e söndagen i advent
Herrens moder
Fr 22 Jesaja 40:9–11 
Lö 23 Romarbrevet 10:4–8 
Sö 24 Lukas 1:46–55 

Juldagen
Jesu födelse
Må  25 Lukas 2:1–20 

Julveckan
Martyrerna
Ti  26 Matteus 10:16–22 

Annandag jul
On 27 Apostlagärningarna 6:8–15 
To 28 Jeremia 1:17–19 

Söndagen efter jul
Guds barn
Fr 29 Jeremia 31:15–17 
Lö 30 Galaterbrevet 4:4–7 
Sö 31 Matteus 2:13–23 

Annons
Annons
Annons
Annons