Kyrkoledare om vad församlingar i Sverige kan göra för miljön

1) Är det viktigt att kyrkan engagerar sig i klimatfrågan? 2) Vad kan församlingar och individer göra för att i större utsträckning ta ansvar för miljön?

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Livsstil

Marie Willermark, territoriell ledare, Frälsningsarmén Sverige-Lettland

1) Klimatfrågan är en viktig del i helhetssynen på skapelsen och människans livsvillkor. Det breda engagemanget, utifrån att vi är efterföljare till Jesus, tror jag behöver handla om livsstilsfrågor mer än vetenskaplig klimatfakta. Ett viktigt bidrag från kyrkan är vårt vittnesbörd om en enkel livsstil.

2) Vi bör tala om hur våra vardagsval när det gäller resor och annan konsumtion inte är en isolerad sak utan indirekt påverkar min nästa. Jag tycker också att vi ska lyfta fram sambanden med att den personliga frälsningen från synd är en viktig grund för att älska min medmänniska och avstå egen bekvämlighet för att leva klimatsmart.

Lennart Renöfält, regional kyrkoledare, Equmeniakyrkan, region mitt

1) I klimatfrågan blir flera av den kristna trons centrala delar tydliga. Vårt lärjungaskap utmanas. Klimatförändringarna är mänsklighetens största utmaning någonsin. Sviker vi som kyrka och inte tar vårt ansvar förlorar vi vår trovärdighet.

2) Pastorer och andra förkunnare bör predika över klimatfrågan. Vi behöver också bli praktiska som församling – titta på hur vi kan minska vår energiförbrukning och se till att till exempel den el vi använder kommer från förnyelsebara energikällor. Kanske är det dags att sätta upp solpaneler på kyrktaket! Vi får akta oss för att bli dömande, samtidigt som vi måste våga utmana varandra och gå före med små och stora exempel i vår personliga livsstil.

Stefan Holmström, missionsföreståndare, EFS

1) Ja, det är en del av skapelseansvaret. Jag märker att fler i generationen efter mig är mer medvetna än jag är, och det är glädjande.

2) Både som individer och församling handlar det om en rimlig medvetenhet om vad resor, mat, förbrukning av olika saker kostar miljömässigt. Där finns det konkreta saker kring resepolicy, resvanor, matinköp, källsortering, att spara på resurser. Tydliga små handlingar eller principer man följer kan bidra till medvetenhet och att miljöomsorg blir en ryggmärgsreflex.

Kjell Larsson, missionsföreståndare, Svenska alliansmissionen

1) Svar ja! Vi har som kristna ett förvaltaruppdrag av den jord vi lever av och på. Det uppdraget är givet av Skaparen själv. Det är ett skäl till att engagera sig som enskild kristen och som kyrka. Detta har vi slarvat med, vilket är tragiskt. Om vi inte engagerar oss i det uppdrag vi fått ekar efterföljelsen av skapelsens herre väldigt tomt.

2) Självklart genom att tänka till på mitt personliga ansvar och livsstil, hur den skadar eller värnar miljön. Ställa oss den rannsakande frågan om vårt förvaltarskap. Till exempel genom att varje församling tänker igenom hur man har det med allt från kompostering till engångsmaterial och fairtradeprodukter vid kyrkfikat.

Annons
Skogsbränderna
Annons