Marta hade tjänande som livsstil

Tänk att få räknas som en av Jesus allra närmaste vänner. Den förmånen hade Marta och hennes syster Maria.
Men Marta har ofta hamnat i skymundan ute i köket, som om det skulle vara mindre bra.

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Livsstil

”Det finns förmodligen inte någon syster i historien som från predikstolar fått så mycket stryk som Marta”.

Så skriver prästen Bo Brander i boken ”Ett år med Jesus”. Och så är det förmodligen. Medan Maria hyllas av både Jesus och av oss som läser bibeltexten från Lukasevangeliet, får Marta stå i sitt kök med skam för att hon ”gör sig bekymmer och oroar sig”. Hon som bara vill passa upp på den betydelsefulla gästen och vännen som kommit på besök.

Det finns många legender om personen Marta från Betania. En av dem, hämtad från de östliga kyrkorna, säger att hon var en av myrrabärarna som kom först till graven efter Jesu död på korset och fick upptäcka att den var tom.

En annan, medeltida tradition, beskriver vad som hände med henne efter det att förföljelsen av de kristna tagit fart. När aposteln Jakob avrättats flyr de tre syskonen, Lasaros, Marta och Maria tillsammans med bland andra Maria Jakobea, Maria Salome och Maria från Magdala. De färdas i en båt utan vare sig segel eller styrman, men båten lyckas med Guds hjälp komma fram till Frankrikes södra kust i Provence. Platsen har fått namnet Saintes Maries de la Mer som betyder ”De heliga Mariorna från havet”.

Traditionen säger att Marta bosatte sig där tillsammans med sin tjänstekvinna där de ägnade sig åt fasta och bön. Marta ska även ha besegrat en människoätande drake som satte skräck i byn, genom att stänka vigvatten på den och hålla upp ett kors.

Gällande Martas död så sägs det att hon fick kunskap om den ett år i förväg. När det så blev dags samlade hon de kvinnor som, liksom hon själv, levde klosterliv. En stark vind kom och blåste ut de levande ljusen och Marta fick se en flock onda andar. Efter bön kom hennes syster Maria med en fackla i handen. Ljusen tändes och Marta hörde Jesus röst säga att det nu var dags för honom att ta hand om henne, så som hon alltid tagit hand om honom.

Om Maria finns det inte lika många legender och traditioner.

Ibland har hon felaktigt förknippats med Maria från Magdala. Högst troligt är dock att det är samma Maria som smörjer Jesus fötter med dyrbar olja och torkar dem med sitt hår. Ännu en gång hittar vi henne alltså vid Jesus fötter.

Vi behöver båda systrarna som föredömen i dag, det tycker syster Dorothea, katolsk syster i Uppsala.

- De lär oss att vara lyhörda. Vi behöver både lyssna till människors behov och lyssna in Gud. Det är en ömsesidig tjänst där båda behövs.

Själv skulle hon kunna dela upp sin dag efter systrarnas olika karaktärer. På morgonen, när hon deltar i meditation och tidegärd, är det Marias exempel framför Jesus fötter som hon följer. Sedan, när dagens arbete bland människorna tar vid, är det Martas.

- Man kan inte säga att bara den ena av dem gjorde rätt. Vi får ta med oss Marias tystnad och bön in i Martas arbete, säger syster Dorothea.

Säkert finns det både en liten Marta och en Maria inom de flesta av oss. Det tror Bo Brander som i slutet av sin predikan om systrarna uppmuntrar oss att ta vara på dem båda.

Får systrarna leva i fred med varandra fungerar Kristi kropp som bäst.

”Marias liturgiska hållning med tillbedjan och lovsång gör att himmelen landar på jorden. Martas händer tjänar konkret Jesus i alla de människor som längtar efter barmhärtighet och omsorg och tröst och näring.”

Martas kännetecken

Martas helgondag firas den 27 juli i Sverige och hennes attribut är sked, kvast, nyckelknippa, behållare med vigvatten och drake.

Maria firas ofta samma dag som Maria från Magdala, den 22 juli.

Skyddar gästgivare

Marta är skyddshelgon för leksystrar, tjänstekvinnor, köksfruar, husmödrar, tvätterskor, gästgivare, italienska hotellvärdar, bildhuggare och målare.

Ställen i Bibeln där du kan läsa om Marta och Maria.
Lukasevangeliet 10:38–42:
När Jesus kommer på besök i Betania och systrarna väljer olika positioner.
Johannesevangeliet 11:1–44:
När brodern Lasaros uppväcks från det döda av Jesus.
Johannesevangeliet 12:1-8:
När Maria smörjer Jesu fötter med olja och torkar dem med sitt eget hår.


Annons
Valet i Ungern
Annons