Muslimer i Sverige kan få eget studieförbund

Nästa år kan Sverige få ett rent muslimskt studieförbund. Ett studieförbund inriktat på koranläsning, islamisk lagstiftning och historia, arabiska, integrationsfrågor, svenskt samhällsliv och annat som berör muslimska grupper. Ibn Rushd heter organisationen, döpt efter en muslimsk filosof.

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Livsstil Vi har lämnat in en ansökan till Folkbildningsrådet, bekräftar rektor Martin Nihlgård på Ibn Rushd.
Folkbildningsrådet är en mäktig men tämligen okänd sammanslutning. Här avgörs vilka studieförbund som ska få statligt stöd, vilket är nödvändigt för att kunna genomföra kursverksamhet, föreläsningar och ledarutbildning. I realiteten styrs Folkbildningsrådet av de nio existerande studieförbunden, däribland Bilda och Sensus.
Ibn Rushd bildades 2002 men har sedan dess ingått som en del av Sensus, där Svenska kyrkan har starka intressen. De senaste två åren har varit Ibn Rushds prövotid.
Verksamheten ska nu utvärderas för att se om de lever upp till Folkbildningsrådets kvalitetskrav och allmänna målsättningar.
- Det finns inga som helst samarbetsproblem med Sensus, säger Martin Nihlgård. Tvärtom är vår styrelse mån om att vi ska fortsätta samverka i framtiden. Vi har lärt mycket av Sensus och har mycket kvar att lära.
- Men den pedagogiska utvecklingen har varit svag och vår personal har ibland inte tyckt sig få gensvar, fortsätter han. I stiftarorganisationerna är man oroad över att det finns så få muslimer i studieförbundens styrelser. Därför arbetar vi på att bli ett eget studieförbund.

Islamiska Förbundet,
IFIS, är initiativtagare och huvudman till Ibn Rushd. Bland övriga medlemmar finns Sveriges Muslimska Förbund, Sveriges Muslimska Scouter, studentorganisationen Al-Khawarizmy, Koranläsarnas förbund och New Moon, en ungdomsbetonad verksamhet. Cirkelledare och projektledare har som regel anknytning till medlemsorganisationerna.

Sedan 1980-talet har
Sensus haft en inriktning mot mångfaldsfrågor, bland annat har man haft multireligiösa guider på skolorna. När Ibn Rushd letade efter en samarbetspartner, som kunde tillföra professionell kunskap, var det därför naturligt att vända sig till Sensus.
För Sensus var detta bland annat en profilfråga - som också givit en del publicitet. Muslimsk scoutverksamhet har exempelvis uppmärksammats i medierna.
Ibn Rushd arrangerar i dag omkring 75 000 studietimmar per år. Kfum-Kfuk:s studieförbund, som nu är nedlagt men tidigare var det minsta förbundet, hade cirka 250 000 studietimmar årligen. Ändå räcker verksamheten i Ibn Rushd för att bli upptagen som medlemsorganisation i Folkbildningsrådet.
- Ett medlemsskap skulle med dagens bidragsnivåer ge oss ett årligt bidrag på runt 5,5 miljoner kronor, säger Martin Nihlgård. Med de pengarna kan vi anställa personal, administrera kurser och göra utvärderingar. Men även i framtiden hoppas vi på ett nära samarbete med Sensus.

Ett problem är
att de befintliga studieförbundens anslag sänks om ytterligare förbund tas in i gemenskapen. För att ge utrymme åt nya organisationer har riksdagen under våren utrett förhållandena med resultatet att stödet till studieförbunden ska ökas med 400-490 miljoner med början 2007.
Martin Nihlgård anställdes som rektor i augusti och har arbetsrum på moskén i Stockholm. Han långpendlar från Skåne och tog sin fil mag i statsvetenskap, med islamologi som ett ämne i Lund. Eftersom han även gått Lärarhögskolan arbetade han i Rosengård i Malmö och i Helsingborg som lärare.
- De åren gav mig nyttiga insikter i svenska muslimers vardag, säger Martin. I Helsingborg hade vi exempelvis en flicka som ville bära slöja, vilket gav upphov till en lång diskussion.

I Sverige bor
uppskattningsvis 350 000-400 000 muslimer.
Församlingsfriheten gör att det inte finns någon religiös registrering, därför bör alla siffror tas med en viss reservation. Antag att tusen flyktingar kommer hit från ett land där 87 procent av befolkningen är muslimer. Då anser statistiken att vi fått 870 nya muslimer.
Totalsiffran innefattar andra generationens invandrare, ibland också tredje generationen. Plus de som tagit avstånd från sin ursprungliga tro eller har en förälder med en annan religiös inriktning.
De flesta bor i storstadsområdena: Stockholm, Göteborg och Malmö. Största gruppen finns i Sydsverige. Inräknat moskén i stockholmsförorten Fittja, som snart är klar, finns fyra moskéer i landet. Plus åtminstone femtio mindre böneutrymmen, några är små källarlokaler. De shiamuslimska grupperna har egna verksamheter.

Ibn Rushd vill även
vara ett kulturcentrum. Filosofen Ibn Rushd var född i Cordoba i Spanien, under den mångkulturella guldåldern i Andalusien på 1100-talet, och verkade senare i Marocko. Han var välkänd i både kristna och muslimska länder och kallas i äldre europeisk litteratur Averrões.
Med detta namn vill man betona bryggorna mellan kulturerna. Därför har Ibn Rushd låtit översätta Tariq Ramadans diskussionsbok ”Att vara en europeisk muslim” från franska till svenska.
Martin Nihlgård arbetade själv 2002-2004 med religionsdialog i Lund. Ämnet ”Att främja islamsk fredskultur” är därför centralt inom organisationen. Målet är att de kommande tre åren utbilda ett hundratal fredsagenter.
- Vi anser att slentrianbilden av islam som en krigisk religion är felaktig, hävdar Martin Nihlgård. I stället vill vi lyfta fram de fredliga sidorna i muslimsk historia. Syftet är dubbelt. Det handlar både om att motverka islamofobi hos européer och västfobi hos muslimer.
En aktiv person i Ibn Rushd åkte ett halvår efter Mohammed-karikatyrerna hade publicerats ned till Egypten för att informera om skandinavisk yttrande- och tryckfrihet. Hans resa organiserades bland annat av Svenska Institutet i Alexandria.
Frikyrkoledare om #metoo
Annons
Annons
Annons
Annons