Paul Looney ger själavård genom Bibelns undervisning

Det finns ofta behov av själavård i församlingarna. Och enligt psykiatrikern Paul Looney finns det dolda resurser som kan komma till användning.
– Studier har visat att utbildade volontärer ofta är effektiva trots att de inte är legitimerade och yrkesverksamma, säger han till Dagen.

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Livsstil

Paul Looney har en privat mottagning där han tar emot människor för samtal. Dess­utom arbetar han deltid som pastor i Woodlands Church i utkanten av Houston, Texas.

Församlingen finns på tre olika platser i området och en vanlig söndag besöks gudstjänsterna av cirka 12 000 personer.

I kyrkan finns också ett 25-tal personer som på frivillig basis ställer upp för samtal med församlingsmedlemmarna.

Det låter som att de har ganska mycket att göra.

– Ja, de har mycket att göra. Men om du jämför med en stad på 12 000 invånare som har 25 rådgivare så är det ganska många. Vi vill inte att de ska bränna ut sig. Vi vill att de ställer upp några timmar varje vecka och att de känner sig tillfreds med sin insats, säger Paul Looney.

Var sker samtalen?

– I kyrkan. En del finns i kyrkan dagtid för människor som behöver hjälp dagtid, men även på kvällarna och under helgerna så att människor som arbetar heltid eller par som går om varandra ska kunna få hjälp. Varje handledare får bestämma när det passar att ha samtal.

– Människor kommer med en otroligt stor variation av problem. Allt från sexuella problem till föräldraskap till ekonomi till beroende.

Vad är din uppgift?

– När vi lär upp människorna får de 20 till 30 timmars undervisning och sedan kör vi rollspel med handledning i ganska många timmar. När de där­efter börjar ha sina samtal har vi veckovis handledning då de kommer och pratar om människorna de träffar. När de har fått lite mer erfarenhet kan de ringa mig när de har en speciellt utmanade uppgift.

Paul Looney berättar att vetenskaplig forskning har visat att människor med begränsad träning, som har bra handledning, kan uppnå liknande resultat som professionella rådgivare.

– Och vi har sett fantastiska resultat med personer som inte har utbildats och fått examen. De har en väldigt tydlig uppfattning om sin roll och vilka begränsningar de har.

Personer som lider av fysiska symptom som antyder att de har en fysisk sjukdom eller personer som behöver gå på avgiftning för kemiskt beroende hänvisas till exempel ”väldigt snabbt till en läkare”.

Är det din uppgift att hitta nya rådgivare?

– Då och då har vi kurser och de som har gått kursen kan ansöka om att få bli en del av vår grupp av rådgivare. Vi har en urvalsprocess som är väldigt noggrann och det finns många fler människor som vill tjäna och som faktiskt har förmågan att göra det än vi kan hantera och använda.

Hur beskriver du verksamheten i Woodlands Church, är det själavård eller psykoterapi eller något annat?

– Det jag håller på med kan ses som coachning, ”lifecoachning”, att hjälpa människor att göra bättre val. Det handlar bland annat om hur de sköter sin hälsa och sina relationer i livet. Jag beskriver mig som en som blandar psykoterapi och coachning med det jag kallar andlig vägledning – jag hjälper helt enkelt människor att växa.

När Paul Looney pratar om själavårdande och rådgivande samtal beskriver han fyra steg. Det första – kontaktskapande steget – menar han är enklast. Då handlar det om att få personen som har bett om samtalet att känna sig trygg och avslappnad.

Steg två, som handlar om bekännelse, är betydligt svårare. I det här skedet är det viktigt att som rådgivare behålla lugnet.

– Signalera inte att det personen berättar är fel. Bekräfta och visa empati och försök alltid att se möjligheter. Folk ber ofta om ursäkt för att de gråter, men jag brukar säga att det är mitt jobb att få dem att gråta, och att få dem att sluta, förklarar Paul Looney.

– Vår uppgift är att ”väcka” Gud i dem för att förändra.

Tredje steget handlar om att ändra riktning i livet. Paul Looney betonar vikten av att ställa frågor för att komma till roten med problemet och han säger att det kan vara nyttigt för konfidenten att, i likhet med Psaltarens författare, skriva om sitt trauma.

– Föreslå inte lösningar som personen redan har testat – fråga först vad konfidenten har testat. Målet är att personen som vi pratar med ska ta till sig råden och göra dem till ”sina egna”. Avstå från att fixa – låt personen uttala orden.

Sist, men inte minst, handlar det om att övertyga personen som vi pratar med om att personen faktiskt kan lösa problemet. Men enligt Paul Looney vill konfidenten ofta att själavårdaren ska lösa problemet och då är det viktigt att rådgivaren är beredd att ta ett steg tillbaka och låta konfidenten göra jobbet.

– Föreslå och uppmuntra små saker, som att bara gå upp från sängen eller att duscha. Jämför gärna med kvinnan i Bibeln som gav två mynt, hon gjorde det hon kunde. Jag tror att de här små stegen får änglarna i himlen att dansa.

Paul Looney nämner att det finns en risk att själavårdare och rådgivare tror att de bäst representerar Kristus när de är lyckliga och framgångsrika. Men han säger att det i verkligheten ofta är tvärt om. Själavårdaren måste ha gått smärtornas väg – och upplevt Guds frid – för att kunna lyssna och ha ro inför andras smärtor.

– Vi har ett uttryckssätt i USA ”Use the mess to fuel your message”. Själavård handlar inte om rätt och fel utan om att öppna upp för livet.

De fyra stegen som beskrivs ovan är ganska standard för människor som arbetar med barns utveckling. Till detta har Paul Looney lagt ytterligare en dimension – saligprisningarna i Matteus­evangeliets femte kapitel. De är en central del av hans arbete.

I utbildningen av själavårdare använder Paul Looney sig av en schematisk bild där saligprisningarna har placerats i två kolumner (se faktaruta intill). Den vänstra kolumnen beskriver konfidenten i de olika stegen – den högra kolumnen talar till själavårdaren.

– Att använda saligprisningarna för att ”ankra det” är något som jag började med för flera år sedan. Första gången jag såg kopplingen var när jag insåg hur människor blir helade. Först måste de medge att de behöver hjälp, de måste vara villiga att känna smärtan och de måste vara villiga att bli vägledda.

– Jag tyckte att det var vettigt att använda saligprisningarna, det gav mig en struktur som jag kan hänga upp det jag lär mig på.

Så använder Paul Looney saligprisningarna i själavården

Steg 1: Kontaktskapande

Konfident:

Saliga de som är fattiga i anden, dem tillhör himmelriket.

Själavårdare:

Saliga de barmhärtiga, de skall möta barmhärtighet.

Steg 2: Bekännelse

Konfident:

Saliga de som sörjer, de skall bli tröstade.

Själavårdare:

Saliga de renhjärtade, de skall se Gud.

Steg 3: Ändrad riktning

Konfident:

Saliga de ödmjuka, de skall ärva landet.

Själavårdare:

Saliga de som håller fred, de skall kallas Guds söner.

Steg 4: Övertygelse

Konfident:

Saliga de som hungrar och törstar efter rättfärdigheten, de skall bli mättade.

Själavårdare:

Saliga de som förföljs för rättfärdighetens skull, dem tillhör himmelriket.

Annons
Annons