Sträck ut en hand

Att tjäna andra, eller att känna för andra, är något som kommer att bli livsviktigt framöver.

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Livsstil

Stockholm är i morgonrusning när vi träffas på ett café nära Sergels torg för att prata om vikten av att stanna upp och känna empati. Ett samhälle där man bryr sig mer om sina medmänniskor skulle, enligt psykologistudenten Christina Andersson, vinna i värme men också i produktivitet och hållbarhet.

För henne handlar medkänsla, eller compassion som hon hellre säger, om tankemönster som kan påverka inte bara individen, utan också samhällsstrukturer.

– Vi måste fokusera mer på de här frågorna om vi vill bygga en bättre framtid.

Begreppet compassion används inom psykologin och är vidare än begreppet medkänsla, eftersom det inbegriper både att känna för andra, men också att handla, förklarar Christina Andersson.

Utanför caféet på Drottninggatan i Stockholm skyndar människor till sina arbeten. Hur svenskarna ska kunna bli mindre stressade och självcentrerade och mer medkännande är frågor som sysselsätter forskarna bakom centret CCARE Sweden.

Förebilden är ett liknande center som funnits i fem år i amerikanska Stanford. Idén är att sammanföra all den forskning kring medkänsla som pågår inom olika vetenskapliga inriktningar, som medicin, psykologi, teknik, filosofi, politik och juridik. Med som initiativtagare finns bland annat Stefan Einhorn, cancerläkare, forskare och författare.

Christina Anderson stötte själv på begreppet compassion i psykologilitteratur för tre år sedan, blev intresserad och började knyta kontakter med andra forskare inom området. Hon menar att synen på medmänsklighet och förståelsen av hur den fungerar i samhället i dag behöver uppdateras. Som exempel tar hon upp hur ny teknik har ändrat våra sociala mönster.

– Exempelvis har compassion-forskningen visat hur samvaron på internetforum som Facebook kan skapa samma sorts känslor som när man umgås i en grupp där man känner sig trygg. Tar någon bort mig som vän, kanske det får samma psykologiska effekt som om jag blir utesluten ur gruppen.

Enligt Christina Andersson börjar förändringen mot ett lyckligare samhälle med att lyssna till sin inre röst. Tillsammans med Sofia Viotti skriver hon på en bok om compassionfokuserad terapi. Genom metoden ska man kunna öva upp sin medkänsla till sig själv och andra.

Hon förklarar att stress, krav och en hård inre röst kan ge kroppen samma signaler som yttre fara och hot, vilket gör att kroppen reagerar med att vilja försätta sig i trygghet. Det leder till att förmågan att se och hjälpa andra minskar.

Metoden som Christina Andersson och Sofia Viotti lär ut i boken som kommer ut om ett år, handlar bland annat om att tala till sig själv med ett vänligt tonfall.

– När man själv är lugn och trygg kan man räcka ut en hand mot andra, säger hon.

Christina Andersson ger exempel på hur forskningsresultat från olika områden, om hur man ökar medkänslan i framtiden, skulle kunna användas i skolklasser, sjukvårdsmiljö, på arbetsplatser och i längden i politiskt beslutsfattande.

– I grunden är det samma problematik på individnivå som i exempelvis finanssektorn eller sjukvården. Kan man forska om det, tror vi att det kan förbättra samhället vi lever i.

Hon hoppas att forskningscentret CCARE så småningom ska få stort inflytande.

– Mer medkänsla innebär att levnadsstandarden höjs. Är man lugn och trygg får man ett bättre arbetsminne och har lättare att lösa problem. Väger man in medkänsla i politiska beslut blir utfallet bättre för alla, också för miljön. Vi hoppas att man via forskningen kan få fram nya metoder som ska leda till att vi mår bättre och tar hand om varandra, säger Christina Andersson.

Fakta:

  • Christina Andersson studerar psykologi vid Uppsala Universitet och arbetar med landets första studie i ”compassion” som examensarbete.
  • Hon är en av initiativtagarna till CCARE Sweden, och skriver tillsammans med Sofia Viotti på en bok om compassionfokuserad terapi som kommer ut nästa år på förlaget Natur & Kultur.
  • CCARE står för Center for Compassion and Altruism Research Education. Just nu finns centret endast virtuellt på www.ccare-sweden.com.
Annons
Annons
Annons
Annons