United lämnade den anpassade gudstjänsten

Relevanta gudstjänster kan snabbt bli sekulära gudstjänster. Magnus Persson, pastor i församlingen United i Malmö förklarar varför man lämnade ”marknadsanpassningen”.

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Livsstil

Han väjer inte för att använda branschspråk när han talar om den omsvängning som församlingen gjort, från att ha varit en av de mest utåtriktade och spektakulära kyrkorna i landet när det gäller gudstjänsten.

– Gudstjänsten löper en stor risk att bli sekulär om man formar den efter marknadsanalyser och konsumentefterfrågan, säger Magnus Persson.

Det hela började hösten 2008, då församlingen funnits i åtta år. Fram till dess hade målet varit att anordna en gudstjänst som var relevant för icke troende. ”Sökargudstjänster” har det kallats i andra sammanhang.

Magnus Person berättar att man experimenterade mycket med olika former. Och att han då menade att formen för gudstjänsten var av mindre betydelse.

– Men det stämmer inte. Formen är inte neutral, formen kidnappar innehållet.

Ur många synvinklar var man framgångsrik, till exempel mätt i antalet besökare.

Men frågorna kom så småningom, om hur resultatet av en gudstjänst egentligen ska mätas.

– Vad gör en gudstjänst till en gudstjänst? Det var den fråga vi ställde. Och vi insåg att vi måste överge det här kommersiella tänket för att fokusera på att förkunna evangeliet. Evangeliet får inte reduceras till en appell i avslutningen.

Han är klart självkritisk när han beskriver hur församlingen United hade blivit så pragmatisk att man tog bort, och la till inslag i gudstjänsten för att dra folk.

– Vi måste våga låta kyrkan vara mer kyrka, inte mindre.

– Vi är förvaltare av evan- gelium, den stora berättelsen om skapelse, fall och försoning, detta måste prägla hela gudstjänsten. säger Magnus Persson.

Det finns inslag som skiljer en gudstjänst från en allmän tillställning, såsom tillbedjan, förkunnelse, förbön och nattvard.

– I stället för att sätta människan i centrum sätter vi nu Gud i centrum. Från att ha varit spektakulära och sensationella är vår fokus mer på substans än stil.

Han betonar att utvecklingen de senaste åren är Uniteds resa. Och att det man gjorde tidigare gjordes, liksom i andra församlingar, med de bästa intentionerna.

Magnus Persson är medveten om att United i sin ursprungliga tappning blev förebilder för många andra församlingar.

– Men det är minst lika många som söker kontakt med oss nu och vill låta sig inspireras av det vi gör i dag.

När det gäller frågan om hur gudstjänsterna påverkats påpekar Magnus Persson att i någon mening är alla kyrkor liturgiska. Det vill säga de flesta har en ordning för sina gudstjänster. Eftersom United tillhör en lågkyrklig tradition ligger man närmare den i sin liturgi.

Han anser dock att det finns vissa delar som gudstjänsten bör innehålla, element som påminner oss om att alla behov har sitt ursprung i vårt fall och finner sitt svar i försoningen. Ett exempel kan vara att ha syndabekännelsen som ett fast moment i gudstjänsten.

– Det är viktigt att få sätta ord på sin synd och skuld, och att ständigt få bli påmind om nåd och förlåtelse i Kristus.

– Det finns också en särskild poäng med syndabekännelsen i förhållande till frikyrkligheten, som ofta kan anklagas för antingen präktighet eller hyckleri. Där kan det vara bra för icke troende att få höra församlingen tillsammans bekänna sin synd och otillräcklighet, och att Kristus är vårt enda hopp.

Annars är det i predikan som Uniteds nya väg syns tydligast. Det var där skiftet började. Magnus Persson tyckte sig se att predikan mer och mer blev ”goda råd” än ”goda nyheter”. Det resulterade i att man sedan 2008 har valt textutläggande predikan av Bibelns böcker. Både från Gamla och Nya Testamentet. I den senaste undervisningsserien, har församlingen gått igenom Efesierbrevet.

Magnus Persson beskriver skillnaden som att tidigare valde man ett tema, och utifrån temat valdes bibeltexterna. Nu väljer man bibeltexterna och låter dem välja teman.

– Det blir både en kraftigare och mer balanserad andlig kost. Och vi tvingas ta itu med texter som vi annars aldrig skulle ha valt.

Magnus Persson tror att det är många i hans generation som söker efter en identitet för församlingen.

– För vissa leder det tillbaka till den historiska kyrkan, för andra åt andra håll. Men allt detta är ett uttryck för sökande och behovet av något som är mer stabilt. United är ständigt på resa, menar han.

Men den viktiga insikten de senaste åren är att man inte behöver uppfinna eller upptäcka något nytt eller eget. Det handlar snarare om att återupptäcka det som redan finns, att hitta tillbaka till det genuina, så som reformationer alltid gjort.

Fakta:

  • Fakta: United
  • United i Malmö har funnits i cirka tio år.
  • Firar gudstjänst på olika platser i Malmö, men huvudverksamheten sker i stadsdelen Kirseberg.
  • Kyrkans vision är ett nätverk av Kristuscentrerade, bibelbaserade och uppdragsfokuserade kyrkor i Malmöregionen.
Annons
Annons