Vad är egentligen tungotal?

Rena galenskapen för någon. Ett bönespråk för någon annan. Alla kristna har hört talas om det – men långt ifrån alla talar i tungor.

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Livsstil

Enligt Jesus själv är tungo­talet ett tecken som ska komma för den som tror på evangeliet. ”De skall tala med nya tungor.” (Markusevangeliet 16:17)

Och när lärjungarna tar emot den helige Ande i Apostlagärningarna 2 är det precis vad som händer. Plötsligt börjar de tala okända språk, men som tillfälliga besökare i staden känner igen.

Unge­fär som att man själv skulle befinna sig som turist i Peking och plötsligt höra någon predika om Jesus på klockren svenska. 

Pastor Ingemar Andersson beskriver tungotalet så här:

96969.jpg– Tungotalet så som det sedan beskrivs i Bibeln är först och främst till för att bygga upp enskilda personer. Om du inte har någon som tolkar ditt tungotal åt andra bör du inte använda det offentligt i gudstjänsten, menar Paulus i Bibeln, säger pastor Ingemar Andersson.

Högljutt tungotal (att tala det så att andra hör) var trots det ett ganska vanligt inslag i karismatiska svenska gudstjänster i Sverige under 1960- och 1970-talen, och så även när trosrörelsen växte i Sverige under 1980-talet.

I dag är inte offentligt tungotal lika vanligt.

– Kanske blev det en reaktion på att det förekommit lite för mycket i vissa kretsar, menar Ingemar.

Man brukar ofta tala om två olika former av tungotal. Den ena bygger på att man talar ett befintligt språk som man inte själv förstår eller medvetet behärskar. Ungefär så som lärjungarna fick uppleva Anden den första pingstdagen.

Den and­ra formen av tungotal är ett språk som inte är känt, ett bönespråk som bara Gud förstår.

Och de flesta som talar i tungor brukar vara överens om att tungotalet är ett viktigt sätt att uttrycka sin kärlek till Gud som når bortom språkets begränsningar.

Kan man lära sig att tala i tungor? Här finns det två skolor, säger Ingemar. Den ena säger att tungotalet är något som plötsligt bara ”kommer över dig” och som du själv inte kan styra över.

– Den andra skolan lär att vi kan samarbeta med Gud. Att man måste våga tala ut de ord man har inom sig, trots att det är ord du inte känner igen. Våga tro att det är Gud som har gett dig de här orden, säger Ingemar.

Det handlar om att ta ett steg i tro. Att våga släppa kontrollen till Gud, menar han.

– Precis som med alla andra språk tror jag att vi måste praktisera tungotalet för att lära oss. Det kan också gå lättare i en atmosfär där fler ber i tungor samtidigt, säger Ingemar Andersson.

Artikelserie: Dagen förklarar de andliga gåvorna

I Bibeln skriver Paulus skriver om Andens gåvor. I den här artikelserien har vi valt att titta närmare på gåvorna i 1 Korinthierbrevet 12:8–11

Vishetens gåva

Kunskapens gåva

Trons gåva

Helandets gåva

Gåvan att göra under

Profetians gåva

Gåvan att skilja mellan andar

Tungotalets gåva

Gåvan att tolka tungotal

Den ene får genom Anden gåvan att meddela vishet, den andre kan med samma Andes hjälp meddela kunskap.

En får tron genom Anden, en annan genom samma Ande gåvan att bota, en annan får kraft att göra under. En får förmågan att tala profetiskt, en annan att skilja mellan olika andar. En kan tala olika slags tungotal, en annan kan tolka tungotal.

Allt detta åstadkommer en och samma Ande genom att fördela sina gåvor på var och en så som den själv vill.

Ingemar Andersson.­

Ingemar Andersson.­

Foto: Privat
[x]
Annons
Nyhemsveckan
Annons