Majoritet av prästerna ogillar Brunnes förslag

”Märk ut riktningen till Mecka i Sjömanskyrkan.” Det förslaget väckte stor uppmärksamhet i höstas. En Dagen-enkät visar att en majoritet av prästerna i Svenska kyrkan tyckte att det var ett dåligt förslag.

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Nyheter

I en Dagenartikel den 29 september försvarade Stockholmsbiskopen Eva Brunne förslaget att tillfälligt öppna Sjömanskyrkans kapell för andra religioner. Det skulle man göra genom att märka ut riktningen mot Mecka och plocka undan kristna symboler, som en service till muslimer och andra religionsutövare.

– Det handlar om att underlätta så att människor av annan tro också ska kunna be. Ett uttryck för gästfrihet mot dem som är här tillfälligt, sa Eva Brunne till Dagen.

Senare har det framkommit att det aktuella kapellet inte var ett sakraliserat kyrkorum. Men frågan väckte ändå stor debatt.

När Dagen under hösten ställt frågor till präster i en stor enkät har vi också ställt frågan om hur man såg på biskopens tankar att göra Sjömanskyrkan i Stockholm tillgänglig för andra troende än kristna.

61,5 procent av dem som svarat anser att förslaget är dåligt eller mycket dåligt. 29,2 procent tycker att det är det är ett bra eller mycket bra förslag.

– Om det finns praktiska skäl att visa riktningen mot Mecka för att hjälpa muslimer, ser jag inga problem med det, säger David Edman, präst i Siljansnäs.

Splittrade åsikter

I samma enkät ställdes också en fråga om hur man skulle ställa sig till att låta andra religioner medverka i en gudstjänst i den egna församlingen. Här är bilden mer splittrad. Att be tillsammans i en gudstjänst är okej för ungefär hälften av prästerna. Att företrädare för andra religioner predikar eller läser texter har lite mindre stöd. Var femte präst kan tänka sig att en imam predikar i kyrkan.

Och 44 procent säger att man inte kan tänka sig något av de nämnda alternativen. De vill alltså inte ha någon form av samarbete över religionsgränserna.

– Vi tillhör samma religiösa kultur, men vi skiljer oss verkligen åt. För mig existerar bara kristen tro, säger Clas Hammarbäck, skånsk präst som är tveksam till samarbete över religionsgränserna. Ju längre jag funderar ju mer blir jag inriktad på att det bara är den kristna tron som fungerar.

Han tar avstånd från synkretistiska tänkande som han uppfattar finns inom Svenska kyrkan. Det betyder att han definitivt inte kan tänka sig samverkan i gudstjänster mellan olika religioner.

Gemensam nyårsgudstjänst?

David Edman ser inga problem att vid särskilda tillfällen ha gemensamma gudstjänster över religionsgränserna.

– Jag tänker till exempel vid diskoteksbranden i Göteborg eller Trollhättandådet. Då kan det vara bra att ha en gudstjänst där en rabbin, imam och präst kan läsa texter och be tillsammans.

– En gemensam gudstjänst för freden varje nyårsafton kunde vara en sådan tradition också, säger han. Däremot tänker jag att det naturliga är att det vanliga gudstjänstlivet firas var för sig.

Josefin Dahlgren, präst i Unnaryd, kan tänka sig att ha en imam som predikar i svenskkyrklig gudstjänst, men inte helt förutsättningslöst.

– Om vi går igenom i förväg så att jag kan ta ansvar för det övergripande budskapet kan jag tänka mig det, säger hon.

Om debatten i Stockholm kring att i en kyrkolokal peka ut riktningen till Mecka säger hon:

– Jag tänker på hur jag skulle vilja bli behandlad om jag levde mitt liv i en kontext som dominerades av islam. Jo, jag skulle uppskatta den typen av generositet, och då säger min kristna tro mig att det jag vill att andra ska göra mot mig det ska jag mot dem. Så kan jag underlätta deras böneliv med det så är det väl gott. Det är ju samma Gud vi ber till.

 

Läs mer: Dagens enkät väckte frågor i Stockholms stift

Läs mer: Så kommenterar prästerna frågan om Sjömanskyrkan

Fakta:

Fakta: Under-sökningen

Enkät till slumpvis utvalda präster i Svenska kyrkan.

Av 536 tillfrågade svarade 261 (50,3 procent).

Cirka 500 enskilda kommentarer lämnades.

Undersökningen gjordes i november.

Svaren var anonyma.

Kommentera artikeln

Du som kommenterar på Dagen.se måste ha ett Facebook-konto och följa våra regler.
Annons
Annons