Malmökyrka planerar härbärge för tiggare

Pingstförsamlingen Europaporten i Malmö planerar tillsammans med kommunen ett vinterhärbärge för hemlösa EU-medborgare. Boendet är tänkt att öppnas 1 december. Församlingens föreståndare Andreas Wessman säger efter besök i Rumänien att han har förståelse för varför fattiga romer söker sig till Sverige.

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Nyheter

Malmö har kommit i fokus de senaste dagarna på grund av den kåkstad av tiggare som vuxit upp på en industritomt. I kommunen finns nu en handlingsplan för hemlösa EU-medborgare. Där ingår ett beslut om att öppna ett härbärge vintertid.

– Vi hade en annan plan, men den stupade, det är orsaken till att vi är lite sent ute, berättar Carina­ Nilsson (S), kommunalråd med ansvar för sociala frågor.

– Europaporten har varit aktuell hela tiden. Det var en av mina första tankar förra vintern när kommunen letade efter ett akutboende

Hon poängterar att det är viktigt att samarbetspartnern vet vilken typ av arbete man ger sig in i, vilket hon har förtroende för att Pingstkyrkan gör.

Extrem fattigdom

Från församlingens sida är situationen för de rumänska romerna en drivkraft. Andreas Wessman besökte i juni Rumänien och församlingen har inlett ett samarbete med en nationell pingströrelse med 80 000 medlemmar och 500 församlingar.

– De jobbar uteslutande i de här fattiga romska byarna var­ifrån huvuddelen av tiggarna i Sverige kommer, säger Andreas Wessman.

Det han såg var en extrem fattigdom och han jämför kåkstäderna i Rumänien med dem i Manila eller Johannesburg.

Djup diskriminering

– Så ser det ut i EU i dag. Och det är inte små byar, det är samhällen med 10 000 invånare, spridda över hela Rumänien. För mig blev hela debatten om eventuell kriminalitet i den här gruppen ovidkommande. Det blev så tydligt hur extremt utsatta och fattiga de är, säger Andreas Wessman.

– I den utsattheten kommer det alltid att finnas kriminalitet. De kommer att vara offer för ligor och göra sitt bästa för att få ihop lite pengar.

Att myndigheterna kan blunda för att det ser ut så här tycker han är ett mysterium och han ser som enda förklaring ett extremt utanförskap och en djup diskriminering.

Det härbärge som nu planeras i Malmö ska kunna ta emot 40 personer. Redan förra vintern hade församlingen i ett avtal med kommunen beredskap för att i ett akutboende­ ta emot migranter. Då behövde man bara utnyttja lokalerna under tre nätter, eftersom det blev en mild vinter.

Hoppas på tillfälligt bygglov

Nyckelfrågan är att få bygglov. Europaportens lokaler ligger i ett område som inte är stadsplanerat för boende. Man hoppas på ett tillfälligt bygglov.

Församlingen och kommunen träffades i måndags och diskuterade bland annat förslag till budget. Tanken är att det ska bli ett så kallat IOP (Idéburet Offentligt Partnerskap), en samarbetsform mellan civilsamhället och en offentlig institution. Det är en form som Andreas Wessman tycker har fördelar även för församlingen.

– Då är vi inte bara utförare åt kommunen, vi går in i ett partnerskap där jag tycker att vi har större frihet att vara dem vi är, säger han.

Ett 40-tal medlemmar i Europaporten har hittills anmält sig som volontärer. Målet är att man ska vara 140 frivilliga plus ett antal anställda. Även om kommunen står för huvudfinansieringen i ett IOP kommer det att bli en ekonomisk insats även för Europaporten, ännu oklart hur stort.

Fakta:

Vinterhärbärge i Malmö

Härbärget ska ha 40 platser och vara öppet 1 december–28 febuari.

Samarbetsformen planeras som ett Idéburet Offentligt Partnerskap (IOP), där en offentlig institution och en frivilligorganisation ingår avtal om ett särskilt projekt. Frivilligorganisationen bidrar med kunskap inom sitt område och frivilligarbete.

Samtalen mellan Malmö stad och församlingen Europaporten pågår.

Annons
Skogsbränderna
Annons