Marcus Birro lämnar Svenska kyrkan - blir katolik

Påven Franciskus och tillståndet i Svenska kyrkan har avgjort Marcus Birros beslut att konvertera till Katolska kyrkan.

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Nyheter

I en krönika i Expressen i dag offentliggör Marcus Birro sitt beslut att lämna Svenska kyrkan och konvertera till katolicismen. Han riktar samtidigt skarp kritik mot det samfund han lämnar och beskriver Katolska kyrkan och dess nye påve Franciskus som exempel på en blomstrande kristenhet.

"Allt detta sammantaget, och min andliga resa de senaste åren, har nu lett mig till att det är dags att en gång för alla gå ut ur Svenska kyrkan och fullt ut konvertera till katolicismen", skriver författaren och debattören i krönikan.

Marcus Birro riktar en hård känga mot Svenska kyrkan som han menar "snart är kliniskt befriad från allt kristet". Han underkänner det politiska styret som han menar har lett till "att banden till det sekulära och outhärdligt politiskt korrekta samhället stärkts" samtidigt som kärnan i det kristna budskapet och Jesus själv tonats ner. Dessutom menar han att prästerna i kyrkan blivit livrädda för att yppa något som skulle kunna uppfattas som kontroversiellt och att det är tidsandan, och inte Guds ord, som där presenteras som "en evig och helig sanning".

Många har redan reagerat på hans offentliggörande och hört av sig.

– Jag har fått förvånansvärt mycket positiv respons, många som skriver att de förstår mitt beslut, trots att de själva kanske inte skulle ingå i den Katolska kyrkan så verkar många dela min analys av Svenska kyrkan. Flera stycken har hälsat mig välkommen, säger han till Dagen.

Är det ett beslut som du har grunnat på under en längre tid?

– Ja, detta är något jag har tänkt på sedan 2008, 2009. Det är en process och en resa.

Marcus Birro har under de gångna åren många gånger sagt att han är en sökande katolik som bekänner sig till katolicismen. Han är dock varken döpt eller har konfirmerats i Katolska kyrkan, vilket Dagen skrivit om tidigare.

Tidigare artikel: Marcus Birro inte medlem i Katolska kyrkan

– Jag har i allt väsentligt sett mig själv som katolik men har alltså inte tagit de formella steg som är nödvändiga för att till fullo ingå i kyrkan. Tidigare har jag sett det som en förtjänst att röra sig fritt mellan olika samfund och inriktningar men de senaste åren har jag verkligen saknat en hemmaförsamling, ett ställe att förnimma känslan av hemkomst.

Det aktuella beslutet betyder alltså att den process som hittills pågått i det inre tar form och konkretiseras.

– Jag tar det steg för steg. Nu ska jag träda ut ur Svenska kyrkan och sedan tas kontakt med katolsk präst som får undervisa mig i katekes och annat.

Annons
Annons