Mekane Yesus-kyrkan bryter med Svenska kyrkan

Svenska kyrkans beslut att godkänna samkönade äktenskap blev för mycket. Nu väljer Mekane Yesus-kyrkan i Etiopien att avbryta det mångåriga samarbetet.

Nyheter

Det formella beslutet, som omfattar alla kyrkor som har godkänt samkönade äktenskap, fastställdes enligt Evangelisk-lutherska kyrkan i USA av Mekane Yesus-kyrkans generalförsamlingen i månadsskiftet januari/februari. Svenska kyrkan och Evangelisk-lutherska kyrkan i USA pekas uttryckligen ut som avskräckande exempel.

"Representanter från de kyrkorna på nationell nivå och ledare på varje nivå ska inte bjudas in för att predika eller tala i Mekane Yesus-kyrkans församlingar eller vid andra samlingar. De ska inte inbjudas för någon andlig verksamhet i den här kyrkan", sades det när Mekane Yesus-kyrkans styrelse träffades i juli förra året.

Generalförsamlingens beslut bekräftar det styrelsen bestämde i juli då det också slogs fast att ledare och pastorer i Mekane Yesus-kyrkan "på varje nivå inte ska besöka synoder, stift, församlingar och nationella kontor för de kyrkor som har godkänt det här (samkönade äktenskap) utan tillräckligt godkännande från Mekane Yesus-kyrkans huvudkontor".

I och med generalförsamlingens beslut avbryts också all form av givande och tagande av nattvarden mellan kyrkornas företrädare och medlemmar.

Mekane Yesus-kyrkan har sitt ursprung i Evangeliska Fosterlandsstiftelsens missionsverksamhet i Etiopien och har historiskt sett haft goda relationer till EFS och Svenska kyrkan.

Annons
Annons
Flyktingkrisen
on 03:00
/socialcount?sharedUrl=http://www.dagen.se/flyktingkrisen/regeringens-nya-paket-för-att-få-färre-att-söka-asyl-1.470963
Annons
Annons
Flyktingkrisen
ti 16:45
/socialcount?sharedUrl=http://www.dagen.se/flyktingkrisen/många-reaktioner-på-regeringens-flyktingutspel-1.470978
Debatt
on 03:05
/socialcount?sharedUrl=http://www.dagen.se/debatt/riskfylld-kyrklig-anpassning-1.470953