Mekane Yesus-kyrkan bryter med Svenska kyrkan

Svenska kyrkans beslut att godkänna samkönade äktenskap blev för mycket. Nu väljer Mekane Yesus-kyrkan i Etiopien att avbryta det mångåriga samarbetet.

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Nyheter

Det formella beslutet, som omfattar alla kyrkor som har godkänt samkönade äktenskap, fastställdes enligt Evangelisk-lutherska kyrkan i USA av Mekane Yesus-kyrkans generalförsamlingen i månadsskiftet januari/februari. Svenska kyrkan och Evangelisk-lutherska kyrkan i USA pekas uttryckligen ut som avskräckande exempel.

"Representanter från de kyrkorna på nationell nivå och ledare på varje nivå ska inte bjudas in för att predika eller tala i Mekane Yesus-kyrkans församlingar eller vid andra samlingar. De ska inte inbjudas för någon andlig verksamhet i den här kyrkan", sades det när Mekane Yesus-kyrkans styrelse träffades i juli förra året.

Generalförsamlingens beslut bekräftar det styrelsen bestämde i juli då det också slogs fast att ledare och pastorer i Mekane Yesus-kyrkan "på varje nivå inte ska besöka synoder, stift, församlingar och nationella kontor för de kyrkor som har godkänt det här (samkönade äktenskap) utan tillräckligt godkännande från Mekane Yesus-kyrkans huvudkontor".

I och med generalförsamlingens beslut avbryts också all form av givande och tagande av nattvarden mellan kyrkornas företrädare och medlemmar.

Mekane Yesus-kyrkan har sitt ursprung i Evangeliska Fosterlandsstiftelsens missionsverksamhet i Etiopien och har historiskt sett haft goda relationer till EFS och Svenska kyrkan.

Nyhemsveckan
Annons
Torpkonferensen
Annons