Migrationsverket: De statslösa har inte gjort tillräckligt

Sedan Wesam el-Hadad Mohamed och andra statslösas fall uppmärksammats har Migrationsverket anklagats för att inte göra tillräckligt. Själva tillbakavisar man kritiken.

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Nyheter

I fredags skrev Dagen om Wesam el-Hadad Mohamed. En statslös palestinier i Härnösand, vars situation fått både politiker, medier och kyrkor på orten att reagera. Wesam har nekats asyl i Sverige, men kan inte utvisas då han som statslös inte får inresetillstånd i de föreslagna länderna. I diskussionerna kring Wesams och andra statslösas problematik har Migrationsverket fått hård kritik.

– Den svenska byråkratin och opedagogiska handläggare sätter käppar i hjulen. Det verkar som om att det viktigaste är att få ut den statslöse ur vårt land, sa Eva Goës, mp-politiker och kommunstyrelseföreträdare i Härnösand till Dagen i fredags.

Behöver inte vara omöjligt

Från Migrationsverkets sida har man en annan syn på saken. Man menar att det inte alls behöver vara en omöjlighet för en statslös att ta sig till ett annat land, även om det är komplicerat.

– Nej, om det vore omöjligt skulle statslösa aldrig kunna skickas någonstans över huvud taget. Men däremot vet vi att det kan vara problematiskt i många länder. Det inte är självklart att de vill ta emot den statslöse, i vissa fall behöver man ett arbete, eller vissa speciella handlingar, säger Fredrik Bengtsson, presschef på Migrationsverket.

Han menar att då alla möjligheter uttömts och det visar sig omöjligt att få komma till de anvisade länderna ska uppehållstillstånd utfärdas. Men den enskilde statslöse måste bevisa att man engagerat sig tillräckligt.

Mer ansvar hos den statslöse

– Det är upp till den statslöse själv att visa att man vidtagit åtgärder för att komma till de här länderna. Själv kanske man upplever att man uttömt alla sina möjligheter, men då måste man kunna visa handlingar som styrker det. Det räcker inte att säga att man gått till ambassaden och att de sagt att det inte var någon idé, säger Fredrik Bengtsson.

Så du menar att alla de statslösa som hamnar i den här situationen inte gjort tillräckligt?

– Lite förenklat skulle man kunna säga så. För oss är det inget egenvärde att hålla kvar människor. Men det krävs återkommande samtal där handläggaren på Migrationsverket förklarar vad vi förväntar oss. Kan vi sedan se att den enskilde gjort allt för att samarbeta fullt ut så beviljas uppehållstillstånd.

Men i de fall där den enskilde upplever att man gjort allt, är det verkligen rimligt att sex år ska passera utan att något händer?

– Jag förstår absolut den frågan, men det finns ingen fastslagen tidslinje att efter ett visst antal år får man automatiskt ett uppehållstillstånd. I slutändan är ju vi den siste uttolkaren som ska bedöma om man gjort tillräckligt. Sedan preskriberas ju ett utvisningsbeslut efter fyra år och då kan man söka igen. Men den senaste tiden har det blivit svårare att få uppehållstillstånd genom att åberopa den anknytning man fått till Sverige efter åren här som anledning för att få stanna.

Annons
Annons
Annons
Annons