Militär får klara sig utan bistånd

Världens rikaste länder vill att biståndspengar ska kunna gå till militären i olika länder. Men förslaget gick inte igenom. "Vi är lättade", säger biståndsminister Isabella Lövin (MP).

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Nyheter

Efter ett möte i OECD:s biståndskommitté DAC har givarländerna enats om fortsatt strikta regler för vilka pengar som får räknas som bistånd. I kommittén sitter 29 länder.

Det kontroversiella förslaget handlar om att låta biståndsmedel finansiera vissa militära aktiviteter, något som Dagen berättade om i torsdags. Det handlar inte om rena krigshandlingar, utan om humanitära insatser utförda av militären.

Men svenska staten och biståndsorganisationerna har varit starka kritiker – och nu får de alltså gehör för sina åsikter.

– Vi har lyckats få igenom villkor så att militären endast får användas för att leverera bistånd i nödsituationer om det inte finns några andra alternativ, säger biståndsminister Isabella Lövin (MP) i ett pressmeddelande.

Ett exempel på nödsituation var när militärplan levererade sjukvårdsutrustning i Liberia för att bekämpa ebolaviruset. Även på Haiti fraktade militära fartyg nödhjälp i samband med den svåra jordbävningskatastrofen 2010. Ändå ser biståndsministern avtalet som en seger för den svenska linjen.

– Vi är lättade över att ha lyckats stoppa de flesta förslag om att inkludera fler säkerhetskostnader. Överenskommelsen innebär också att regelverket har blivit tydligare, vilket bidrar till ökad transparens och ansvarsutkrävande i biståndet, säger Isabella Lövin.

Från svenskt håll har bland andra Diakonia och Svenska kyrkan varit högljudda kritiker till att även inkludera militära insatser i biståndsbegreppet. De menar att bistånd per definition ska användas för att stödja fattigdomsbekämpning, demokrati och konfliktförebyggande arbete.

De hävdar också att erfarenheter från sammanblandning av militära och humanitära insatser kan utgöra en säkerhetsrisk och att lokalbefolkningen kan ha svårt att skilja på olika aktörer.

Kritiken har under förhandlingsrundan lett till att flera punkter strukits. Till exempel får inget bistånd användas till inköp av vapen som innebär hot om dödligt våld. Det får inte heller användas till militär underrättelseverksamhet, eller polisträning med vapen.

Läs tidigare artikel: Militära insatser kan snart ses som bistånd

Annons
Annons