Mobbningsoffer missnöjda med facket

Ibland kan fackets stöd bli en besvikelse för den som mobbas.
Kyrkans akademikerförbund tar ställning mot mobbning, men väljer inte sida i personalkonflikter.

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Nyheter Svenska kyrkans personal tillhör flera olika fackförbund. Präster och diakoner är anslutna till Kyrkans akademikerförbund. På det fackförbundet kan man inte ge exakta siffror på hur stort problemet med mobbning är inom Svenska kyrkan. - Men det förekommer i allt för hög utsträckning för att det ska vara bra, säger ombudsmannen Vibeke Hammarström.Fackförbundet försöker på olika sätt hjälpa den som upplever sig mobbad, om personen ifråga önskar det. I nästan alla fall rekommenderar facket att det görs en utredning av en oberoende expert för att bättre förstå situationen. Vibeke Hammarströms erfarenhet är att mobbning i många fall är ett tecken på djupgående problem som kräver stora insatser för att lösas.- Antingen väljer arbetsgivaren att ta sig an detta svåra arbetsmiljöproblem, eller så låter man den som upplever sig vara mobbad gå. Det är tragiskt när en person måste lämna arbetsplatsen, ofta kan det undvikas om arbetsgivaren tar tag i problemen i tid, säger hon.En del personer som Dagen varit i kontakt med har känt att de inte fått den hjälp av facket som de hoppats på.- Om man förväntar sig att facket ska ta parti i mobbningssituationen, då kan jag förstå att man blir besviken. Vi tar parti mot själva mobbningen, men många situationer är komplicerade. Två personer kan båda uppleva sig mobbade av den andre, säger hon. När det gäller mobbning samarbetar Kyrkans akademikerförbund med Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation, som bland annat Svenska kyrkans församlingar tillhör, för att försöka komma tillrätta med problemet.- Vi skulle välkomna ett större samarbete med dem, säger Vibeke Hammarström. "Vi har satsat mycket" På arbetsgivarorganisationen tycker man att det redan görs stora insatser mot mobbning. - Vi har satsat mycket på att utbilda arbetsgivare i kyrkan och på att arbeta förebyggande för att skapa en bra arbetsmiljö, säger Anna von Malmborg, samordnare för arbetsmiljöfrågor.Nu satsar man på ännu mer utbildning kring hur kränkningar kan förebyggas, och fler av arbetsgivarorganisationens personal kommer också att arbeta med arbetsmiljöfrågor.
Annons
Skogsbränderna
Annons