Myndighet slutar samla abortsiffror

Socialstyrelsen avbryter tillsvidare insamlandet av abortstatistik.– Vi blev lite överraskade eftersom det har varit en rutin under så många år att skicka in statistik, säger Agneta Zellbi, överläkare och ansvarig för abortkliniken vid Södersjukhuset i Stockholm, till Dagen.

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Nyheter

Nyligen skickade Socialstyrelsen ut ett brev till samtliga kliniker i Sverige som utför så kallade inducerade (framkallade) aborter.

I brevet står det att inrapporteringen av abortstatistik till Socialstyrelsen tillsvidare stoppas eftersom det pågår en översyn av hur detaljerade abortuppgifter som ska samlas in i framtiden. Bland annat ska Datainspektionen kontrollera om statistiken bryter mot Person­uppgiftslagen.

– När våra egna jurister tittade på rutinerna kom de fram till att blanketterna som vi använder för insamlandet av uppgifter kan bryta mot kravet på anonymisering. Det handlar alltså inte om något nytt lagförslag utan att vi ser över våra rutiner som en extra försiktighetsåtgärd, säger Petra Otterblad Olausson, avdelningschef på Socialstyrelsens avdelning för statistik och utvärdering, till Dagen.

”Absolut inte på individnivå”

Agneta Zellbi berättar att hon har varit i kontakt med Socialstyrelsen och hon säger att de har svårt att se att dagens abortstatistik skulle vara olaglig.

– Statistiken är absolut inte på individnivå. Den beskriver mer situationen ur en samhällssynpunkt. Syftet med statistiken är att arbeta förebyggande.

2009 mottog regeringen en utredning som innehöll ett förslag om obligatoriskt abortregister med kvinnans personnummer.

Utredning stoppades 2011

Förslaget möttes av stark kritik och 2011 sa regeringen, med socialminister Göran Hägglund (KD) i spetsen, nej till det. ­Flera KD-företrädare beklagade ställningstagandet, men Agneta Zellbi säger att hon är tveksam till ett abortregister på individnivå.

Kommer ni, trots Socialstyrelsens nya besked, fortsätta att samla in uppgifter på samma sätt som tidigare?

– Ja, vi fortsätter på samma sätt, även om vi inte skickar in uppgifterna till Socialstyrelsen. Vi vill veta hur abortstatistiken utvecklas och dessutom vill Stockholms läns landsting ha statistiken (för att kunna betala ut ersättning i enlighet med avtal till vårdgivarna).

Har ni haft någon konkret nytta av Socialstyrelsens statistik?

– Hade vi inte haft den statistiken hade vi inte vetat hur exempelvis tonårsaborterna har utvecklats under längre tid.

Ingen rapport för 2012

Petra Otterblad Olausson skriver i brevet att Socialstyrelsen återkommer med vidare besked så snart som möjligt.

Men myndigheten slår redan nu fast att årsstatistiken för 2012 inte kommer att publiceras som planerat samt att halvårsrapporten för 2013 inte kommer att produceras.

– Vi håller på att skissa på hur en ny blankett skulle kunna se ut, säger hon till Dagen.

alkohol i kyrkan
Annons
Skogsbränderna
Annons