Ny studie: Sverige ett av världens minst antisemitiska länder

En fjärdedel av jordens befolkning har åsikter som kan betraktas som antisemitiska. Det visar en ny, global undersökning. Sverige anses vara ett av världens minst antisemitiska länder.

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Nyheter

Studien, som sägs vara den största någonsin i sitt slag, har gjorts på uppdrag av Anti-Defamation League, en organisation som bland annat ser som sin uppgift att "stoppa förtal av det judiska folket".

26 procent av jordens befolkning hyser antisemitiska uppfattningar, visar undersökningen. Men så många som 74 procent av de tillfrågade har aldrig själva mött en jude.

Ett annat resultat som sticker ut är att nästan hälften av de tillfrågade - eller 46 procent - antingen inte har hört talas om Förintelsen eller förnekar att den över huvudtaget ägt rum.

-För första gången har vi fått en bild av hur omfattande och utbredd antisemitismen är runt om i världen, säger Abraham H Foxman på Anti-Defamation League, till huffingtonpost.com.

Han är inte överraskad utan tycker att resultaten i undersökningen ger en tydlig bild av var antisemitismen är som störst och i vilka grupper den är som starkast.

Totalt tillfrågades 53 000 vuxna i 102 länder på 96 olika språk. De fick ta ställning till några vanliga påståenden om judar. Som till exempel att de har för stort inflytande på internationella finansiella marknader och att judar är skyldiga till de flesta krigen i världen.

28 procent av de tillfrågade svarade nej på samtliga elva påståenden.

Laos är det minst antisemitiska landet i världen, enligt undersökningen. Därefter kommer Filippinerna, Sverige, Nederländerna, Vietnam, Storbritannien, USA, Danmark, Tanzania och Thailand.

De tio länder och områden där antisemitismen är mest utbredd är Västbanken och Gaza, Irak, Jemen, Algeriet, Libyen, Tunisien, Kuwait, Bahrain, Jordanien samt Marocko.

Geografiskt visar studien på skillnader. I det muslimskt dominerade mellersta och norra Afrika klassas 75 procent av invånarna som antisemiter medan befolkningen i Västeuropa ligger på 24 procent.

Nästan hälften av de som svarat - 48 procent - tror att antalet judar uppgår till fler än 1 procent av världens befolkning. Och en av fem gissar att de står för 10 procent av alla människor på jorden. Den korrekta siffran på antalet judar i hela världen är 0,19 procent.

49 procent av världens muslimer hyser antisemitiska åsikter, enligt studien. Vilket är fler än bland kristna, hinduer och buddhister. Motsvarande siffra för kristna är 24 procent, eller en av fyra om man så vill. En annan jämförelse är den mellan protestanter och katoliker där de förra är mindre antisemitiska.

TORPKONFERENSEN
Annons
Annons
Annons
Annons