Nya samfundet heter Equmeniakyrkan

Efter en lång debatt enades Gemensam Framtids ombud på kongressen i Karlstad om att samfundets nya namn ska vara Equmeniakyrkan. Därmed förlorade kyrkostyrelsen, som föreslagit Trossamfundet Gemensam kyrka.

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Nyheter

Namnförslaget Equmeniakyrkan vann omröstningen mot Gemensam kyrka med röstsiffrorna 373-237. Den avgörande omröstningen handlade om huruvida namnförslaget skulle få nödvändiga två tredjedels majoritet. Det fick det med god marginal, 515 av ombuden röstade för det nya namnet, 90 ombud sade nej.

En lång rad namnförslag passerade revy under debatten, Förbundskyrkan, Folkkyrkan, Nya Missionskyrkan och så vidare.

Det nya samfundets ungdomsförbund heter sedan länge equmenia.

De drygt 600 kongressombuden kan nu lägga namnfrågan åt sidan och koncentrera sig på kyrkans roll inför framtiden. Ombuden överlät åt kyrkostyrelsen att avgöra hur kyrkans namn ska stavas. Ungdomsförbundet equmenia stavar med litet e. Ska Equmeniakyrkan också göra det?

Equmeniakyrkan är en sammanslagning av Svenska Missionskyrkan, Metodistkyrkan och Svenska Baptistsamfundet.

 

Annons
Annons