Fler Knutbymedlemmar berättar om övergrepp

Nu träder Knutbymedlemmarna själva fram och vittnar om oegentligheter i församlingen.
”Vi kände igen situationen som varit med Helge Fossmo. Det finns ganska mycket paralleller i nutid”, säger en av dem till Expressen.

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Nyheter

Dagen har de senaste veckorna skrivit om hur medlemsantalet i Knutby minskat, och att de medlemmar som är kvar uppmuntrats att söka sig till andra kristna sammanhang.

Dessutom har församlingen betalat 165 000 kronor i psykologkostnader för människor som farit illa.

Fler och fler berättar

Nu kliver fler och fler medlemmar fram och ger sina vittnesmål. Framförallt är de kritiska mot den kultur som vuxit fram kring Åsa Waldau, som blivit känd som "Kristi brud".

Hon är inte längre kvar i Knutby i dag.

– Åsa hade lampan på sig 2004. Hon visste att om hon gör något dumt är det på löpet dagen efter. Det höll henne i schack.

– Men kring 2007 började de här beteendena vi först tillskrivit Helge att komma tillbaka. Hon ifrågasatte varför folk ska åka på semester, varför man skulle ha kontakt med vissa anhöriga och så vidare, säger en av medlemmarna som nu lämnat till Expressen.

"Vi blev förskjutna"

De tidigare medlemmarna som Expressen pratat med tänker i dag att detta kanske kunde ha förhindrats om församlingen hade lagts ner redan 2004.

– Men situationen som var då var att vi var 80-90 personer som älskade varandra och inte såg ett skäl till att bryta. Dessutom var det oturligt hur kristenheten hanterade det. Vi blev förskjutna, vilket skapade ett läge där vi knöt oss samman och vi fick naturliga fiender. Det enade oss, säger en person.

Läs de senaste artiklarna om Knutby

Alla tidigare artiklar
Annons
Annons