Hovrätten avgjorde tvist om pingstkyrka i Skåne

Nu har hovrätten sagt sitt i den långdragna tvisten om vem som äger en pingstkyrkolokal i Höganäs.
Domen: Höganäs får rätt mot Helsingborg.

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Nyheter

Konflikten handlar om en villa i Höganäs, tre mil norr om Helsingborg. Den har tillhört Filadelfiaförsamlingen i Helsingborg (numera pingstförsamlingen) sedan 1942 och har sedan dess fungerat som en utpost till Helsingborg.

2015 bildade gruppen i Höganäs – som bestod av åtta personer – en ideell förening och gjorde anspråk på huset och bytte lås. Därmed började konflikten.

Båda vill ha huset

I Höganäs menar församlingen att de har bedrivit en självständig verksamhet sedan 1942, medan pingstförsamlingen i Helsingborg, med 550 medlemmar, ser Höganäs som sin utpost.

Eftersom parterna inte kunde komma överens om vem som äger lokalen landade tvisten i Helsingborgs tingsrätt.

Där dömde rätten till Höganäs fördel. Domen motiverades med att det inte råder något tvivel om att Filadelfiaförsamlingen i Höganäs, som fick sitt organisationsnummer år 2015, är samma ideella förening, som allt sedan år 1942 varit verksam i Höganäs.

Läs mer: Daniel Alm: Pingst är redo att medla i tvisten mellan Skåneförsamlingarna
 

Överklagade till hovrätten

Men Helsingborgs pingstförsamling håller inte med och överklagade till hovrätten. I överklagan skrev de: "Det är ytterst osannolikt att en församling skulle kunna existera och äga en fastighet under en tid av mer än 70 år utan att avsätta minsta avtryck i form av styrelseprotokoll, årsmötesprotokoll, bokföring, deklarationer eller egen medlemsmatrikel”.

På fredagen kom domen, där det framgår att hovrätten går på tingsrättens linje och alltså ger Höganäs rätt.

Rättegångskostnader

Rätten skriver att Pingstförsamlingen i Helsingborg inte kunnat visa att de förvärvade fastigheten 1942 och att de inte har någon lagfart, och att det därför är ovidkommande om den församling i Höganäs som registrerats 2015 är densamma som den som bildades 1942. Hovrätten konstaterar därför att lagfarten tillhör Filadelfiaförsamlingen i Höganäs.

Pingstförsamlingen i Helsingborg ska dessutom betala rättegångskostnader på drygt 60 000 kronor.

Val 2018
Skogsbränderna
Annons
alkohol i kyrkan
Annons