Jimme Åkesson och Annie Lööf ändrade svar om Gud

Svarar partiledare samma sak om Gud till Sven Melander på Youtube som till Dagen? Både ja och nej.
Jimmie Åkesson (SD) och Annie Lööf (C) har drastiskt ändrat sina svar sedan Dagen intervjuade dem om Gud.

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Nyheter

Läs mer: Statsvetare: Partiledarna tar frågorna på allvar

 

Jonas Sjöstedt (V): Fortfarande agnostiker

Så här säger han till Melander:

– Jag är inte troende, men går en del i kyrkan. Min äldre dotter lät döpa sig som vuxen och jag har en väldig respekt för Svenska kyrkan. Mycket av det kristna kärleksbudskapet ligger nära socialismens värderingar, säger han.

Så svarade han till Dagen 2012:

– Jag är ju inte troende, jag är agnostiker. Jag tycker om att läsa en del om religion. Jag tror att människors tro på Gud kan innebära gott i deras liv. Det har jag stor respekt för.

Slutsats: Samma svar

 

Läs mer: Jonas Sjöstedt: "Jag tror inte på frälsare"

 

Stefan Löfven (S): Fortfarande tveksam

Så här säger han till Melander:

– Jag är inte aktivt troende. Men jag har funderat mer och mer på de här frågorna. Som ung var jag säker på att det inte fanns något. Men det finns något i tron och det religiösa samtalet som tilltalar mig. Jag ber inte, även om det kan ha hänt vid något enstaka tillfälle.

Så svarade han till Dagen 2014:

– Jag är inte aktivt troende. Någonstans ibland kan man se att det finns något som styr, men jag ser ingen person eller karaktär. Ibland kan jag slås av att det kanske finns något, fast jag inte är aktivt troende.

Slutsats: Samma svar

 

Läs mer: Löfven: "Jag är stolt medlem i kyrkan"

 

Gustav Fridolin (MP): Framhäver sin kristna tro

Så här säger han till Melander:

– Jag är troende och går i kyrkan. Allt är ju inte kul med att vara minister. Man blir jämt igenkänd och bedömd. Att få gå in och vara en del av församlingen, på samma villkor som alla andra – det är väldigt rogivande och skönt.

Så svarade han till Dagen 2017:

– Jag är inte för en sekund osäker på att beskriva att jag har en gudstro eller vad den kan innebära för mig. Det handlar om en övertygelse på att man är en del av någonting mycket större. Där ger tron på Gud och Jesus mig en trygghet.

Slutsats: Samma svar

 

Läs mer: Fridolin: Gud och Jesus ger mig trygghet

 

Annie Lööf (C): Tonar ner sin tro

Så här säger hon till Melander:

– Jag är kristen genom dopet men är inte troende. Jag ber inte, men har funnit en trygghet i kyrkans miljö. Lokalerna kan vara otroligt vackra, och man kan finna tröst där utan att för den skull be en bön.

Så svarade hon till Dagen 2014:

– Jag tycker det är viktigt att ha en andlig dimension i livet. Utifrån detta kan Gud vara en stark kraft i att finna lugn, trygghet och vägledning. Även för mig.

På Equmeniakyrkans utfrågning Vårgårda möte sa Annie Lööf att det är självklart för henne att svara ja på frågan om hon tror på Gud.

Slutsats: Har ändrat sig

 

Läs mer: Lööf: Gud är en stark kraft

 

Jan Björklund (L): En sökare som söker svar

Så här säger han till Melander:

– Jag skulle spontant säga nej till om jag är troende. Men när min pappa låg för döden bad jag till Gud. Det går inte entydigt att ge ett svar på detta. Man ska vara ödmjuk inför livets riktigt svåra situationer. Jag går inte i kyrkan annat än vid familjehögtider.

Så svarade han till Dagen 2014:

– Jag skulle inte beskriva mig som troende, men heller inte säga att jag inte är det. När min pappa låg för döden så bad jag till Gud. Jag är en sökare som söker svar och en av många som funderar på dessa frågor

Slutsats: Samma svar

 

Läs mer: Jan Björklund: Då bad jag till Gud

 

Ebba Busch Thor (KD): Finns liv efter detta

Så här säger hon till Melander:

– Jag tror på ett liv efter detta.

Hur ser det ut, frågar Melander

– Då sitter vi i regeringen, svarar hon och skrattar. Hon utvecklar inte frågan vidare.

Så svarade hon till Dagen 2015:

Ebba Busch Thor har sin bakgrund inom Livets ord och gick på församlingens skola. Under delar av tonåren tvivlade hon på Guds existens för att till slut komma fram till följande svar:

–  Det tog några månader, sedan landade jag i en väldigt djup övertygelse att Gud finns. Jag kan inte beskriva det bättre än så.

Slutsats: Nästan samma svar

 

Läs mer: Ebba Busch Thor: Den kristna tron passar bra för partiledare

 

Ulf Kristersson (M): Tror på Strängnäs domkyrka

Så här säger han till Melander:

– Jag har länge varit intresserad av religiösa frågeställningar och märker med tilltagande ålder att intresset inte avtar. Jag tror på något, men lite oklart vad. Men jag tror på Strängnäs domkyrka. Det räcker för mig att vara bekväm i Svenska kyrkan.

Så svarade han till Dagen 2017:

– Jag har någon slags odefinierad Gudstro, men den är inte kristallklar. Jag gick ur kyrkan när jag var 18-åring eftersom jag inte uppfattade mig som troende. Men många år senare, gick jag med efter att alla barn döpts i kyrkan och jag själv inte har några andra planer än att bli begraven där.

Slutsats: Samma svar

 

Läs mer: Ulf Kristersson: Jag har en odefinierad tro på Gud

 

Jimmie Åkesson (SD): Ber till Gud varje dag

Så här säger han till Melander:

– Jag är troende. Men det varierar från en dag till en annan på vem jag tror. Jag är väl agnostiker i grunden, men samtidigt ber jag till Gud. Varje dag. Det är en rutin för mig. Även om han inte hör mig, kostar det mig någon minut om dagen. Jag förlorar inget på det. Det är ingen dialog, utan ett uttryck för en allmän önskan.

Så svarade han till Dagen 2014:

– Jag brukar i olika sammanhang säga att Gud för mig, förenklat uttryckt, är en uppsättning normer och värderingar som kommer till uttryck i till exempel Bibeln och svenska lagtexter och det svenska samhället i övrigt.

Slutsats: Har ändrat sig

 

Läs mer: Jimmie Åkesson: Gud är en uppsättning normer och värderingar

Tror du på ett liv efter detta?

Partiledarnas svar till Sven Melander:

Jonas Sjöstedt: Nej

Stefan Löfven: Nej

Gustav Fridolin: Ja

Annie Lööf: Nej

Jan Björklund: Nej

Ebba Busch Thor: Ja

Ulf Kristersson: Inget svar

Jimmie Åkesson: Ja

Annons
Annons