Thomas Österberg: Dessa frågor väcks efter beskedet från United

Kommentar: United Öresundkyrkans väg mot dubbelanslutning med EFS.

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Nyheter

Det ekumeniska landskapet breddas när United Öresundskyrkan i Malmö vill bli dubbelansluten till EFS och Pingst. Samtidigt väcks en rad frågor kring hur det praktiskt ska se ut med dopsyn, ämbetssyn och kopplingar till Svenska kyrkan.

Måste pingstpastor Magnus Persson och hans kollegor bli präster i Svenska kyrkan för att kunna fortsätta tjäna i församlingen, om United blir dubbelansluten? Eller åtminstone för att kunna dela ut nattvarden och förvalta sakramenten? Den senare ordningen har man inom EFS i dag.

Läs också: Daniel Alm: Dopfrågan svår om United ansluter till EFS

Och måste/vill församlingen erkänna och praktisera barndopet för att kunna bli en EFS-förening? I dag skriver United i presentationen av sin tro att den har en ”baptistisk dop- och församlingssyn, där troendedopet offentligt bekräftar tron och omvändelsen”.

Vad som blir svaret på frågorna återstår att se. Men det finns redan i dag exempelvis en församling som är dubbelansluten till baptistiska Evangeliska frikyrkan samt EFS som praktiserar två dopsätt. Skulle en förändring i ämbetssynen ske kan det uppfattas som ett steg bort från det frikyrkliga ”allmänna prästadömet”.

United Öresundskyrkan har funnits sedan mitten av 1990-talet och väckte till en början stor uppmärksamhet med nya spektakulära former av gudstjänstfirande, och kallades ibland ”partykyrkan”. Många drogs till församlingen.

Men pastor Magnus Persson upplevde ytlighet och sekularisering och ville återvända till evangeliets kärna. Det var då resan för några år sedan startade mot allt mer av liturgiska gudstjänstformer, och Martin Luther och CO Rosenius togs in i pingstförsamlingen.

Antalet medlemmar har minskat. Men samtidigt är kyrkan i dag ett nav för de delar av frikyrkan som drar åt det liturgiska hållet.

Pingströrelsen visar samtidigt att den inrymmer flera olika uttryckssätt. Hillsongförsamlingen i Stockholm, Göteborg, Jönköping och Örebro som just nu växer praktiserar exempelvis en helt annan gudstjänstkultur med de senaste kulturella uttrycken i musikstilar med mera.

Blir dubbelanslutningen med EFS, och i förlängningen kopplingar till Svenska kyrkan, verklighet är det samtidigt en ekumenisk händelse som väcker uppmärksamhet. Det är en känd pingstförsamling som påverkar sin omgivning som den här gången agerar.

Läs också: Elisabeth Sandlund: United tar ett kliv framåt för ekumeniken

Val 2018
Skogsbränderna
Annons
alkohol i kyrkan
Annons