Olika syn på biskops-ämbetet bland kristna

Att skapa ett biskopsämbete är obibliskt.
Det menar bibelläraren Jonas Melin, som i stället tror att framtiden för kyrkan finns i friare strukturer.
Den högkyrklige prästen Peter Bexell ser dock biskopsämbetet som ett skydd mot irrläror.

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Nyheter

Ulf Ekmans tankar om att införa biskopar även i pingst-karismatiska sammanhang har satt fokus på några av de verkliga skiljelinjerna inom kristenheten. Det handlar om hur en kyrka ska byggas upp och organiseras, men också vem det är som är auktoriteten i kyrkan.I svensk frikyrklighet finns i dag olika trender, menar Jonas Melin, bibellärare på Mariannelunds folkhögskola.Organisk kyrka- Det är många som dras i riktningen mot en enkel, organisk kyrka med till exempel husförsamlingar. Sedan finns de som Ulf Ekman och Peter Halldorf som mer argumenterar för en hierarkisk syn på kyrkan och betonar ämbetet. Det är något av en polarisering, säger han.Jonas Melin själv är en varm förespråkare av en kyrkostruktur där församlingar har rätten att styra över sig själva i en ömsesidig och nätverkande gemenskap med andra församlingar, utan att ha biskopar eller andra kyrkoledare över sig. Han tycker också det är den församlingsform som Nya testamentet beskriver.Inget enmansledarskat i NT- Det är inte så enkelt att det bara finns en form i Nya testamentet, men enmansledarskap finns inte. Jag tror det är farligt när för mycket auktoritet samlas hos en person, och i stället menar jag att  delat ledarskap är en tydlig biblisk princip, säger han.Vilka problem ser du med en mer hierarkisk kyrka med biskop och påve?- Den institutionella kyrkan samlade tidigt makt och blev kontrollerande. Ofta var det underjordiska väckelserörelser som förföljdes. Som jag ser det har ofta påve och biskopar varit motståndare till evangeliet och enkelheten, säger han.Jonas Melin tror inte på en mer hierarkisk frikyrklighet.- Jag tror att hela frikyrkorörelsen behöver enklare och mer organiska strukturer och bli mindre institutionaliserad, säger han.Har ett viktigt uppdragDe som stödjer tanken på ett biskopsämbete ser dock saken på en helt annat sätt. Peter Bexell är högkyrklig och präst inom Svenska kyrkan och menar att biskoparna har ett viktigt uppdrag.- Ja, de har uppgiften att bevara läran för enhetens skull. De ska bevara läran, men också se till att det står i samklang med det ursprungliga budskapet och med kyrkan som helhet.Men räcker det inte med Bibeln som auktoritet?- Ja, det menar man ju inom frikyrkan, och också i lutherska sammanhang har man sagt att det räcker med Bibeln och bekännelsen. Men de blir pappersauktoriteter om de inte hela tiden hålls levande och tolkas. Där har biskoparna en viktig roll, säger han.Alla gillar inte all som beslutasDet är dock inte så enkelt att alla högkyrkliga automatiskt applåderar allt som biskoparna i Svenska kyrkan beslutar. Många är kritiska till den teologiska utvecklingen.- Det har lett till att högkyrkliga älskar biskopar, men bara i princip, säger Peter Bexell och skrattar.Han menar att även biskoparnas utsagor måste prövas.- En luthersk hållning skulle kunna vara att en kyrkgumma med Bibeln i hand kan hävda den rätta tron gentemot all världens auktoriteter. Tanken är att den som har auktoriteten som en biskop också måste vara ödmjuk.

Biskopsdebatten
 Ulf Ekman är aktuell med debatten kring biskopsämbetet och påven. I torsdags publicerade Dagen två artiklar om det föredrag Ulf Ekman höll på Bjärka-Säby där han propagerade för biskopar även i pingstkarismatiska sammanhang och lyfte fram Petrusämbetet. I fredags svarade pingstledaren Pelle Hörnmark att han inte önskade biskopar i pingströrelsen och teologen Erling Medefjord menade att påven i Rom inte varit till skydd för de kristna.
knutby
Annons
Sommarvärmen
Annons