Omvända afghaner skulle tvingas till moské

”Vår församling har drabbats av förföljelse”, säger pingstpastor Christian Mölk, som menar att det som hände de två konvertiterna är hela församlingens angelägenhet.

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Nyheter

Bara några veckor efter att de två afghanerna låtit döpa sig i Timrå pingstkyrka söktes de upp av tre män, för dem helt okända. De ska ha struntat i personer som befunnit sig på samma plats, för att medvetet ha riktat in sig på de båda afghanska männen, som bägge har sökt asyl i Sverige.

– De knackade på min dörr, och när vi öppnade så kom de in, berättar en av männen, via tolk för Dagen.

De gick direkt fram till honom

Han säger att för att komma in till boendet där han befann sig var de först tvungna att komma förbi en låst ytterport, och hur de lyckats passera den, det vet han inte. Inne i rummet fanns fyra personer, men de gick direkt fram till honom och frågade vilket språk han pratade. Det var uppenbart att det var honom de letade efter.

– Följ med oss, sa männen.

Läs mer: Kyrklig oro efter EU:s asylavtal med Turkiet

Efter att först ha försökt att övertyga honom att följa med frivilligt, tog de sedan tag i armen och drog med honom.

– Det kändes otäckt, säger den afghanska konvertiten.

De tre männen förde honom till vad de båda konvertiterna kallar för en moské, och de bad honom att gå in. Vid det tillfället släppte de taget om hans arm.

– Då sprang jag min väg.

En liknande incident

Tidigare samma dag inträffade en liknande incident med den andre nydöpte afghanen i församlingen. Tre okända män kom till platsen där han befann sig, de bad honom att komma med till en moské, och började argumentera med honom. Då han tyckte att stämningen blev hotfull valde han att springa därifrån.

Händelsen har polisanmälts, och de båda konvertiterna berättar att de nu är rädda för att något ytterligare ska hända dem.

Läs mer: Från öppna hjärtan till stängda gränser

Tror ni att det här hände för att ni konverterat från islam till kristendom?

– Något liknande har i alla fall aldrig hänt förut. När de sökte upp oss var det målmedvetet, säger en av männen.

Känsligt med konvertiter

I Timrå pingstförsamling har man den senaste tiden döpt flera personer som tidigare var muslimer, utan några hot. Men i vissa muslimska sammanhang är det känsligt med folk som konverterar, och i flera muslimska länder är det olagligt att lämna islam. I ett land som Afghanistan är det exempelvis belagt med dödsstraff.

Läs mer: Muslimska flyktingar har frågor om kristen tro

När pingstförsamlingens pastor fick ta del av de två nydöptas berättelse reagerade han kraftfullt.

– Jag blev väldigt upprörd. Det här känns inte alls bra. Jag uppfattar att vi som församling måste ta till oss det här, vi har drabbats av förföljelse, säger Christian Mölk.

”Ingen erfarenhet av det här”

Han är mycket noga med att dra in hela församlingen i händelsen, så att det inte bara ses som ett problem för de två nydöpta medlemmarna. Bland annat hänvisar han till Paulus ord i Bibeln, att om en kroppsdel lider, så lider alla med den.

– Det vi har sagt nu är att vi ska träffas i församlingsledningen. Vi har ingen erfarenhet av det här tidigare, även om vi har döpt många muslimer. Jag har befarat att någon dag skulle detta hända, eftersom vi har många asylsökande som besöker oss. Men nu är det på riktigt, och vi är tvingade att lära oss hantera det här.

Christian Mölk säger att han i dagsläget inte har något svar på exakt hur församlingen kommer att agera, men att församlingen ska ta sig igenom det här tillsammans.

Läs mer: Seger för Kazem – domstol litar på hans tro

”Ett ganska allvarligt brott”

Patrik Sundlöv är förundersökningsledare för polisen i Timrå. Han bekräftar att en anmälan gjorts som innehåller den berättelse Dagen tagit del av, och berättar att om någon tvingar med sig en person på det här sättet kan det vara frågan om olaga tvång.

– Olaga tvång är ett ganska allvarligt brott, så ur brottssynpunkt är det allvarligt, säger han.

Polisen hoppas få en klarare bild av det inträffade i kommande förhör, exempelvis vilka förövarna kan tänkas vara.

Annons
Valet i Ungern
Annons