Open doors: Kristna konvertiter utsätts för mest våld av asylsökande

Open Doors stora undersökning om förföljelse och trakasserier av kristna asylsökande och nyanlända visade att majoriteten av dem som utsätts för våld, hot och trakasserier är konvertiter. Och i nästan samtliga fall rörde det sig om återkommande incidenter.

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Nyheter

– De slog mig och dagen efter anmälde jag det till polisen, men de gjorde ingenting. Andra gången de slog mig anmälde jag inte, för att jag visste att polisen inte gör något åt det.

Så berättar en av de personer som skickat in sitt vittnesmål till Open Doors, som under våren gjort en stor kartläggning av hur kristna asylsökande har utsatts för våld och trakasserier.

– Det finns så klart fler uttalanden av det här slaget, men vi har i vår rapport bara tagit med några exempel, och fallen är helt anonymiserade, berättar Anne Muench, projektledare för rapporten.

Vittnesmål från asylsökande

Anledningen till att de samlat in vittnesmål från kristna asylsökande är att det i och med den stora flyktingvågen till Sverige år 2015 även började dyka upp en del berättelser om kristna som förföljdes på asylboenden. Open Doors syfte med undersökningen är att få en tydligare bild av problemet.

123 personer har rapporterat in incidenter till er, är det vad ni förväntade er?

– Jag tycker att det är häpnadsväckande att det förekommer i den utsträckningen. Vi befinner oss i Sverige där vi har religionsfrihet, här ska ingen behöva utsättas för våld eller trakasserier på grund av sin tro, säger Anne Muench. Hon säger att det bakom dessa siffror troligtvis döljer sig ett stort mörkertal.

Rapporten är detaljerad, där de inrapporterade incidenterna samlas i olika kategorier. Det är mycket statistik, men väldigt få konkreta berättelser, vilket beror på att de drabbades integritet måste skyddas.

65 personer har exempelvis rapporterat om våldshandlingar, går det att säga vilken typ det handlar om?

– Det handlar om misshandel eller andra typer av våldsamma attacker. Det handlar inte om att bli knuffad eller spottad på, då hade det hamnat i en annan kategori, utan det här är mer allvarliga våldshandlingar, säger Anna Muench.

Hon berättar också att de som rapporterat att de utsatts för våld också drabbats av saker som utfrysning, förolämpningar och dödshot.

De 123 personer som svarat på Open Doors enkät har tillsammans anmält 512 olika händelser.

Ni har fått in rapporter om att 55 personer utsatts för dödshot, hur pass konkreta är dessa hot?

– De är väldigt konkreta. Typ: ”jag ska skära halsen av dig om jag får tillfälle till det.” I de flesta av de här fallen handlar det inte om hot man skrattar bort.

Även sju fall av sexuella övergrepp, på grund av religion, har rapporterats, där det även ska ha förekommit våldtäkt.

Få av övergreppen ledde till anmälningar

Trots alla dessa inrapporterade övergrepp går det att konstatera att ytterst få har lett till polisanmälningar. Anne Muench berättar att huvudanledningen är att de utsatta inte tror att de ansvariga kommer att agera.

– Det fick vi höra många gånger, polisen lyssnar, men sedan händer inget.

I rapporten är det tydligt att konvertiter är extra utsatta, och nästan 80 procent av de inrapporterade incidenterna handlar om personer som lämnat islam för att bli kristna. Även vissa länder sticker ut i rapporten, det är afghaner, iranier och syrier som drabbats hårdast.

Förövarna är överlag andra asylsökande, men även tolkar, handläggare och myndighetspersoner ska ha missbrukat sitt mandat, enligt rapporten.

Undersökningen

75 procent av deltagarna i undersökningen var män.

77 procent av deltagarna hade konverterat från en annan religion till kristendom.

De vanligaste trakasserierna:

Våldshandlingar

Dödshot

Utfrysning

Förolämning

Förakt

Hot

Annons
Skogsbränderna
Annons